Publicerad

Härnösands kommun tar nästa steg i bygget av nytt demensboende

Två äldre personer med en personal på ett äldreboende.

Härnösands kommuns planer på att bygga ett nytt och modernt särskilt boende för personer med demenssjukdomar tar nu nästa steg. Antalet äldre ökar och det behövs fler platser på särskilda boenden. Målsättningen är att det nya boendet ska stå klart någon gång under 2026.

I arbetet med att ta fram en plats för ett nytt särskilt boende har flera alternativ undersökts. Nu har det kommunala PEX-rådet, Rådet för planering och exploatering, tagit ett inriktningsbeslut som innebär att arbetet går vidare med området mellan Geresta och Stenhammar.

- Vi vet att personer med demenssjukdomar kan bli stressade och känna oro av för många intryck. Det har därför pågått ett arbete med att hitta en plats som är lugn och som ligger i närheten av naturen. Det utpekade området har allt detta. Det är samtidigt lätt att ta sig till området med kollektivtrafik för anhöriga som vill hälsa på, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens och PEX-rådets ordförande.

- Kommunen äger dessutom marken, vilket ökar möjligheten att få klart boendet så snabbt som möjligt. Men innan vi kan arbeta vidare med förslaget måste vi göra ordentliga utredningar av både markförhållanden och trafiksituationen.

I PEX-rådet sitter politiker från kommunstyrelsen, samhällsnämnden och socialnämnden från både majoritet och opposition. Alla politikerna var eniga om att arbeta vidare utifrån förslaget.

Planerna på ett nytt särskilt boende har funnits en tid och senast förslaget till placering mellan Geresta och Stenhammar var uppe uttrycktes en oro för trafiksituationen och markförhållandena. Då valde politikerna att dra tillbaka förslaget och utreda det vidare.

- Under de kommande processerna med detaljplan och bygglov kommer vi att göra ordentliga geologiska undersökningar och trafikutredningar. Vi har lyssnat på de som varit oroliga och har redan gjort vissa justeringar som borde minska trafiken jämfört med det tidigare förslaget. I det förslag som ligger nu har vi tagit bort både hemsjukvården och korttidsboendet från platsen, säger Andreas Sjölander.

Inriktningsbeslutet ska ses som ett första steg mot ett nytt särskilt boende. Nästa steg blir att påbörja arbetet med att se över detaljplanen. I det arbetet kan den som bor i närheten av området lämna synpunkter.

Det planerade boendet ska ha 110 lägenheter fördelade på elva avdelningar. Enligt planen ska även kommunens dagverksamhet för personer med demenssjukdom, Lupinen, flytta in i lokalerna.

- Vi ser att vi behöver öka antalet platser inom demensvården de kommande åren. Vi vill bygga ett modernt boende utifrån dagens kunskaper om demenssjukdomar. Ett nytt stort boende kommer också att underlätta för verksamhetens behov och skapar bättre arbetsmiljö för personalen. För de som bor på boendet ska vi utforma hemtrevliga och trygga miljöer som är anpassade efter de behov som personer med demenssjukdom har, säger Krister McCarthy (S), socialnämndens ordförande.

Målsättningen är att det nya demensboendet ska stå klart någon gång under 2026. Tanken är att de platser som idag finns på Härnögården och Artellerigatan ska flytta till det nya boendet. Hyresavtalet för Härnögården går ut i december 2026.

Vad händer nu?

Nästa steg är att Härnösands Kommunfastigheter ansöker om planbesked. Om beskedet blir positivt påbörjas arbetet med att se över/ändra detaljplanen för området. Längre fram i det arbetet kan den som vill lämna synpunkter.
Samhällsnämnden ska därefter besluta om en ny detaljplan.
Ingenting är helt klart förrän kommunfullmäktige ger klartecken till en investering och byggnation.
Det nya särskilda boendet kan preliminärt vara färdigt någon gång under 2026.

Enligt ett inriktningsbeslut ska kommunens förvaltningar arbeta vidare med området mellan Geresta och Stenhammar.