Publicerad

Länsgemensamma avgifter för hjälpmedel införs från den 1 mars

Kollage med en oidentifierbar person som korsar en väg med en rollator, och en detalj av en id-märkning på en rollator.

Från den 1 mars 2024 införs samma avgifter för hjälpmedel oavsett var i länet man bor. För hjälpmedel med grön id-märkning (till höger i bild) gäller en månadsavgift. För hjälpmedel utan id-märkning gäller en engångavgift.

Från och med 1 mars 2024 införs nya avgifter för hjälpmedel i Härnösand och Västernorrland. Tidigare har kommunerna haft olika regler och avgifter, men från och med 1 mars 2024 gör alla aktörer i länet lika.

Drygt 2200 Härnösandsbor har idag ett eller flera hjälpmedel för att underlätta vardagen. Hjälpmedlen är dyra att köpa in – vissa kostar tiotusentals kronor per styck. Hjälpmedlen kommer även i fortsättningen att vara starkt subventionerade, men de nya enhetliga avgifterna behövs för att täcka en del av vad hjälpmedlen kostar.

Förhoppningen är också att avgiften ska göra att fler lämnar tillbaka sina hjälpmedel när de inte längre behövs. Alla hjälpmedel som man fått låna från sjukhus, vårdcentral eller kommunens hemsjukvård ska återlämnas när behovet upphört, men idag sker det tyvärr alltför sällan. Och hjälpmedel som inte lämnas tillbaka fortsätter att kosta pengar för kommunen och därmed skattebetalarna.

Det finns två typer av avgifter:

  • Månadsavgift för hjälpmedel med grön ID-märkning - 76 kr per månad, oavsett om du hyr ett eller fler hjälpmedel. Du betalar denna avgift varje månad så länge du innehar hjälpmedlet. Exempel på hjälpmedel med månadsavgift: Rollator, rullstol, TENS-apparat.
  • Engångsavgift för hjälpmedel utan grön ID-märkning - 119 kr per hjälpmedel. Exempel på hjälpmedel med engångsavgift: Duschstol, tröskelkil, toalettförhöjning, vissa dynor.

Den nya avgiften gäller INTE syn- och hörselhjälpmedel eller hjälpmedel förskrivna från habiliteringen.

Avgiften är inte retroaktiv. Det vill säga avgiften tas bara ut för hjälpmedel du har från den 1 mars 2024.

Avgifterna gäller alla som är över 20 år gammal. Kostnaden kan justeras årligen.

Har du frågor om vilka hjälpmedel som finns registrerade på dig? Kontakta hjälpmedelsansvarig på Härnösands kommun: 0611-34 87 81

Har du frågor om fakturering? Ring avgiftstelefonen: 0611-34 83 49

Vill du återlämna ett hjälpmedel du inte använder? När du inte längre behöver ett hjälpmedel som du har fått låna av sjukhuset, vårdcentralen eller hemsjukvården ska du lämna tillbaka det. Rengör det noga och märk det med namn och personnummer. Vid nedanstående adresser finns anvisad plats för återlämning:

  • Valfri vårdcentral/hälsocentral
  • Brunnegården, Stigsjö Brunne 157
  • Högsjögården, Hälledalsvägen 53, Hälledal

Har du frågor om återlämning eller behöver hjälp med transporten på grund av att hjälpmedlet är stort eller tungt? Kontakta hjälpmedelsansvarig på telefon 0611-34 87 81 eller via mail: hjalpmedel@harnosand.se