Publicerad

Ingrid Nilsson ny chef för Socialförvaltningen

En kvinna som står vid ett räcke och tittar in i kameran.

Ingrid Nilsson blir ny förvaltningschef för Socialförvaltningen i Härnösands kommun. Hon leder sedan fyra år Arbetslivsförvaltningen i kommunen och kommer under våren 2024 att göra en mjuk övergång till det nya chefsuppdraget.

- Jag är väldigt nöjd över den här rekryteringen. Ingrid Nilsson har under åren på arbetslivsförvaltningen visat att hon har drivet, uthålligheten och initiativförmågan som jag ser kommer att vara nyckelförmågor även i arbetet som förvaltningschef på socialförvaltningen. Inte minst i ljuset av allt utvecklingsarbete som både pågår och som inom kort påbörjas inom förvaltningen. Såväl arbetsgivare som fackliga företrädare står bakom valet och vi gör samfällt bedömningen att Ingrid är rätt person att leda förvaltningen framåt, säger kommundirektör Lars Liljedahl.

Socialförvaltningen ansvarar för hemtjänst, särskilda boenden, hälso- och sjukvård, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg. Det är en organisation med omkring 950 årsarbetare, och i flera verksamheter sker stora förändringar.

- Det är en rejäl utmaning, det vet jag. Förvaltningen behöver hitta ett mer hållbart arbetssätt, och skapa en bättre arbetsmiljö både för personalen och cheferna. Men det här är ju saker jag brinner för. Man ska känna sig nöjd med sitt jobb och sin arbetssituation. Jag vet också att min styrka är att leda i förändring och att få medarbetarna med mig, säger Ingrid Nilsson.

Nuvarande förvaltningschef Mats Collin går i pension och slutar den 31 mars. Exakt datum för när Ingrid Nilsson tar över är inte bestämt, men under en kortare period kommer hon att leda båda förvaltningarna. Detta för att kunna fullfölja en pågående omorganisation på Arbetslivsförvaltningen.

Samtidigt inleds arbetet med att hitta en både kort- och långsiktig förvaltningschefslösning för arbetslivsnämndens verksamhet. I den processen kommer såväl presidiet för arbetslivsnämnden som fackliga företrädare att involveras.

- Jag räknar med att påbörja det jobbet under nästkommande vecka, avslutar Lars Liljedahl.