Publicerad

Härnösands kommun ska minska sjukfrånvaron i vårdnära yrken

En äldre man och en kvinna går i en korridor.

Kvinnor som jobbar inom vårdnära yrken har dubbelt så många sjukdagar som män. Socialförvaltningen och socialnämnden intensifierar nu arbetet för att minska antalet sjukskrivna som arbetar inom stöd- och omsorg.

Härnösands kommun deltar sedan förra året i ett arbete där Sveriges kommuner och regioner, SKR, ger stöd för att utveckla jämställdhetsarbetet ytterligare. Alla kommuner som deltar väljer ut en förvaltning och nämnd som ska genomföra ett förbättringsarbete.

- Jag är bekymrad över sjuktalen inom vårdnära yrken. Vi ser att kvinnor som jobbar inom dessa yrken har dubbelt så många sjukdagar som män. Det här är en jämställdhetsfråga som vi måste komma till rätta med, säger Krister McCarthy (S), ordförande för socialnämnden.

SKR:s modell bygger på att kommuner stöttar och lär av varandra. Härnösands kommun har ett nära samarbete med Kramfors kommun som också har valt att arbeta särskilt med äldreomsorgen.

- Att minska sjuktalen är ett ständigt pågående arbete för oss. Höga sjuktal i omsorgsnära yrken är inte bara ett problem i Härnösand. Genom SKR kommer vi i kontakt med andra kommuner och regioner som arbetar med liknande frågor. Här kan vi lära av varandra och utbyta idéer, säger Mats Collin, socialchef i Härnösands kommun.

Om kommunen lyckas med målet att minska sjukfrånvaron skapar det nytta för många.

- Det är givetvis viktigt för den enskilde medarbetaren. Men om vi får fler friska medarbetare får vi också bättre kontinuitet hos våra brukare, vilket i förlängningen kan bidra till att de mår bättre. Det skapar också bättre arbetsmiljö för alla som jobbar inom vårdnära yrken, säger Mats Collin.

Arbetet inom SKR:s satsning är en del av kommunens pågående jämställdhetsarbete. Det finns flera politiska beslut som säger att kommunen ska arbeta för ett mer jämställt samhälle. Kommunstyrelsen har undertecknat en europeisk deklaration för jämställdhet, kommunen har en nollvision mot våld i nära relationer och ett WeDo-arbete för att förändra den samhällsstruktur som blottades genom #metoo. Sedan 2022 har kommunen också infört heltid som norm. Alla kommunanställda som vill har rätt att arbeta heltid.

- Det är också en viktig jämställdhetsfråga. Det är vanligare att kvinnor arbetar deltid och tar ett större ansvar hemma. För att kvinnor och män ska bli mer jämställda på arbetsmarknaden måste kvinnor ha samma förutsättningar att arbeta heltid. Dessutom bidrar fler som arbetar heltid både till en högre bemanning och förbättrad arbetsmiljö, säger Krister McCarthy.