Publicerad

Heltidsanställda fortsätter att öka - Härnösand i toppen av statistiken

Två personer i ett fikarum.

Härnösands kommun är en av de kommuner som toppar statistiken över högst andel heltidsarbetande. Det är resultatet av ett aktivt arbete med att införa heltid som norm i kommunen.

- Det är en av de viktigaste jämställdhetsinsatserna som har genomförts i kommunen. Deltidsarbeteär betydligt vanligare bland kvinnor än män och i synnerhet bland kvinnor i offentlig sektor. Genom att gå från deltid till heltid ökar inkomsten varje månad och det leder också till en högre pension. För att uppnå ökad jämställdhet mellan kvinnor och män krävs det att kvinnor får likvärdiga förutsättningar när det gäller arbete, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande.

När Härnösands kommun påbörjade arbetet 2020 jobbade 75 procent av kommunens anställda heltid. Två år senare jobbade 83 procent heltid. Härnösands kommun rankas som sjunde högst i Sverige när det gäller andelen heltidsanställda, enligt siffror från Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Införandet av heltid som norm är ett projekt som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tillsammans med fackförbundet Kommunal.

- Att erbjuda heltidsanställningar är dessutom avgörande för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och för att säkerställa tillräcklig kompetensförsörjning för framtiden. Vi ser hur behoven av vård och omsorg ökar, att vi behöver personal som vill jobba inom vården. Det gör det viktigare än någonsin att fler har möjlighet att arbeta heltid, säger Andreas Sjölander.

Samtliga tillsvidareanställda i Härnösands kommun har fått erbjudanden om heltidstjänster. Alla som nyanställs får också heltidsanställningar, men med möjlighet att välja att gå ner i arbetstid. Det är inte alla som orkar eller vill arbeta heltid.

- Alla ska kunna leva på sin lön. Så ser det inte alltid ut för den som arbetar deltid. Härnösands kommun har kommit långt i arbetet med att erbjuda heltid och det är bra. Men det räcker inte. Vi måste också se till att alla orkar jobba heltid. Därför pågår det ett arbete där vi från facket tillsammans med arbetsgivaren ser över arbetssätt, scheman och arbetsmiljön, säger Annika Holmlund, ordförande för fackförbundet Kommunal.

Att erbjuda alla heltidsanställningar är en förändring som tar tid. Det kräver ett förändrat arbetssätt, särskilt inom schemaläggning. Det är ett arbete som fortfarande pågår ute i verksamheterna.

- Här måste vi skapa förutsättningar för att alla som vill ska kunna arbeta heltid. Samtidigt är vi medvetna om de utmaningar som finns, särskilt inom vårdnära yrken där vi ser höga nivåer av sjukskrivningar. Kvinnor som arbetar inom dessa yrken har dubbelt så många sjukdagar jämfört med män. Detta är en fråga som socialförvaltningen och socialnämnden kommer att prioritera och arbeta särskilt med under året, säger Krister Mc Carthy, ordförande i socialnämnden.