Publicerad

Individ- och familjeomsorgen bjuder in till föräldraträffar

Bild på kvinna som går i skogen med två barn.

I april startar Individ- och familjeomsorgens träffar för föräldrar med barn i åldern 7-12 år. Träffarna ger både handfasta råd om hur du kan minska vardagskonflikterna, och erbjuder en möjlighet att träffa andra föräldrar med barn i samma ålder.

Att det uppstår konflikter mellan barn och deras föräldrar är helt naturligt. Ändå kan konflikterna vara slitsamma och frustrerande.

- Ingen vill bråka med sina barn, ändå gör alla föräldrar det ibland. Vi vill avdramatisera känslorna kring konflikter och erbjuda ett lättillgängligt stöd till föräldrar i Härnösand, säger Helene Brändström, enhetschef på Individ- och familjeomsorgen i Härnösands kommun.

Träffarna syftar till att minska vardagskonflikter och bygger på aktivt deltagande. Utöver att få exempel på hur man som förälder kan bemöta sitt barn så varvas träffarna med övningar, diskussioner och reflektioner tillsammans med andra föräldrar.

Teman för träffarna:

  • Att vara en förebild
  • Samspel
  • Kommunikation och bemötande
  • Gränser som vägledning

FAKTA Föräldraträffar

Målgrupp: Föräldrar med barn i åldrarna 7-12 år.

Start: Tisdag den 9/4. Vi träffas en gång i veckan under fyra veckor, träffarna är kostnadsfria men du behöver anmäla ditt deltagande då vi har ett begränsat antal platser.

Tid: kl 15-17.

Plats: Barn- och familjeenheten, Trädgårdsgatan 7

För anmälan kontakta:
Bengt: 070-355 29 21 - bengt.freden@harnosand.se
Cecilia: 070-190 81 28 - cecilia.hjalmarsson@harnosand.se