Publicerad

10 000 kronor till körkort ska få fler att välja vårdutbildning

Oidentifierbara ungdomar viftar med vita studentmössor.

Den som tar examen från en vårdutbildning och börjar arbeta inom Härnösands kommun får 10 000 kronor till körkortsutbildning. Erbjudandet gäller från och med vårterminen 2024 och syftet är att locka fler att utbilda sig för jobb inom vården.

Efterfrågan är stor på utbildad personal till exempelvis hemtjänst, funktionsstöd och särskilda boenden. Läget är detsamma i många kommuner, och behovet av vårdpersonal ser dessutom ut att öka ytterligare de närmaste åren.

Härnösands kommun erbjuder sedan tidigare alla som går ut en vårdutbildning möjlighet till arbete direkt efter examen, men varken gymnasiet eller Komvux fyller sina utbildningsplatser idag.

- Vi ser att det har blivit svårare att locka studenter till vård- och omsorgsutbildningar och vi har också ett behov av omsorgspersonal som har B-körkort som kan ta sig mellan olika boenden och brukares hem. Därför provar vi den här satsningen, säger Mats Collin, förvaltningschef på Socialförvaltningen i Härnösands kommun.

Tre krav måste uppfyllas

För att få ta del av erbjudandet behöver personen uppfylla tre krav:

  • Ha varit vård- och omsorgsstuderande på Härnösands gymnasium, Komvux, eller studerat genom Äldreomsorgslyftet.
  • Ha slutfört sin utbildning med godkända betyg och godkänd praktik.
  • Ha skrivit på ett anställningsavtal för jobb inom Socialförvaltningen i Härnösands kommun.

Erbjudandet börjar gälla från och med vårterminens slut 2024 och gäller tills vidare.

Samarbete kring att lyfta vårdutbildningarna

Flera kommuner har de senaste åren gjort försök med körkortsutbildningar eller bonusar för att få personal till vården. I Härnösands föddes idén om pengar som grundplåt för en körkortsutbildning i dialog mellan Socialförvaltningen och Skolförvaltningen.

- Vi kommer att fortsätta samarbeta kring den här frågan. Vi har bra utbildningar som ger eleverna väldigt bra jobbmöjligheter efter examen och vi ska tillsammans arbeta för att göra dem riktigt attraktiva, säger Marie Blomberg, förvaltningschef för Skolförvaltningen.

Finns det planer på att ge redan anställd personal samma erbjudande?

- Det vi går ut med nu är ett erbjudande för att locka fler att välja en vårdutbildning. Det gäller alltså inte redan anställd personal. Men vi ska både fylla vårt kompetensbehov och vara en attraktiv arbetsgivare och alla idéer om hur vi lyckas med det är värda att diskutera, säger Mats Collin.

Läs mer om vård- och omsorgsprogrammet på Härnösands gymnasium här.

Läs mer om vård- och omsorgsutbildningar på Komvux här.