Publicerad

Vad tycker du om ditt särskilda boende för äldre eller din hemtjänst?

Två glada kvinnor i köket.

Nu är Socialstyrelsens brukarundersökning skickad till dig som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst. Du kan svara på enkäten anonymt per post eller via internet.

Vi vill veta vad du tycker

Var med och påverka hur vårt stöd till dig ska se ut.

Socialstyrelsen skickade tidigare i vår ut en enkät till er som är 65 år eller äldre och bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst. Det sammanställda resultatet från undersökningen används för att förbättra hjälpen till dig.

Det är frivilligt att delta men din åsikt är viktig och vi vill veta både vad du är nöjd med och vad du inte är nöjd med. Ta gärna hjälp av närstående om du tycker det är svårt besvara enkäten själv.

Digitalt finns möjlighet att svara på svenska, engelska, arabiska, finska,meänkieli, nord-, syd- och lulesamiska. Det finns även möjlighet för anhöriga att svara på frågor som är riktade till dem.

Enkäten går att besvara fram till och med 24 maj

Resultaten publiceras på Socialstyrelsens webbplats preliminärt i slutet av september eller i början av oktober.

Har du någon fråga om undersökningen?

Den som vill veta mer om undersökningen kan ringa Indikator som hjälper Socialstyrelsen att göra undersökningen på: 031-730 31 80, vardagar kl. 8 –18, eller mejla till: aldreundersokning@indikator.org

Tack för att du deltar!