Publicerad

35 miljoner till satsning på äldres hälsa och livskvalitet

Äldre man och kvinna sitter utomhus i varsin stol. Båda är glada och tittar på varandra.

Utfallsfonden är beredd att investera 35 miljoner under 3,5 år i Härnösand och det kan bli mer. Satsningen ska ge äldre personer stöd och hjälp så att de kan behålla eller återerövra sin förmåga och leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

- Det här är en satsning på ökad kvalitet och service för de äldre i Härnösand som jag är mycket glad över att vi nu kan starta, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utfallsfonden stödjer organisationer som jobbar med att lösa stora samhällsproblem och är en organisation som förvaltar kapital från främst Europeiska Investeringsfonden och statliga Saminvest. De kan finansiera innovativa och förebyggande insatser som syftar till att förbättra människors hälsa och livssituation.

Satsningen i Härnösand är den första och största i sitt slag. Aldrig tidigare har en så bred satsning gjorts med äldre som målgrupp.

- Utfallsfonden finns för att stötta kommuner och regioner i omställningen till en smartare och framtidssäkrad välfärd. De insatser som vi nu finansierar i Härnösand har människan i fokus och syftar till att förbättra de äldres livssituation och stärka deras självständighet. Det tror vi är centralt för framtidens äldreomsorg, inte bara i Härnösand, utan i hela landet. Det är med stor stolthet och tillförsikt som vi nu ingår det här partnerskapet, säger Jenny Carenco, ansvarig partner på Utfallsfonden.

Utfallsfonden tar den ekonomiska risken

Blir satsningen lyckad betalar kommunen tillbaka pengar till Utfallsfonden baserat på de faktiska kostnadsbesparingarna som projektet uppnår. Om insatserna inte är lyckosamma kan Utfallsfonden däremot förlora hela eller delar av sin finansiering och det blir ingen kostnad för kommunen.

- Vi vill vidareutveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för att minska behovet av omfattande stöd från hemtjänst eller särskilt boende och hitta långsiktiga lösningar som förbättrar livskvaliteten och självständigheten för äldre, säger Krister McCarthy (S), ordförande i socialnämnden.

- Jag är glad över att vi äntligen får fokusera på det förebyggande och rehabiliterande arbetet, vilket kommer vara en väg som alla kommuner måste gå i framtiden, men där vi nu går i täten, säger Margareta Tjärnlund (M), 2:e vice ordförande i socialnämnden.

Forskare kommer att ge kontinuerlig vägledning i arbetet så att det hela tiden sker utifrån den senaste forskningen. Medlen från Utfallsfonden gör det möjligt att arbeta långsiktigt. Det är viktigt eftersom resultaten inte bli synliga direkt.

Satsar upp till 50 miljoner kronor

Utfallsfonden satsar till en början 35 miljoner kronor i 3,5 år men det finns möjlighet till ytterligare 15 miljoner kronor i 1,5 år om det blir synliga framsteg och behovet av finansiering finns kvar.

Avtalet mellan kommunen och Utfallsfonden är ett så kallat socialt utfallskontrakt som innehåller gemensamma mål, exempelvis förbättring av hemtjänstens kvalitet, minskat behov av hemtjänst och särskilt boende för invånarna i kommunen.

- Min absoluta övertygelse är att det som är bra för människan också är bra för samhällsekonomin, säger kommundirektör, Lars Liljedahl. Denna insats tar sikte på att vi ska få ännu fler år med bibehållen hälsa och jag har på känn att vårt arbete kommer att följas med stort intresse av omvärlden. Det är ju i sig fantastiskt att vi ökar vår medellivslängd med någon/några tiondelar per år och därför känns det både roligt och inspirerande att Härnösand ska möta den så kallade demografiska utmaningen på detta sätt.