Våld i nära relationer

Härnösands kommun erbjuder stöd och hjälp till dig som har utsatts för hot eller våld av en närstående och vill förändra din situation. Kommunen kan också hjälpa dig som utsätter andra för våld i en nära relation.

Barn som upplevt våld i familjen erbjuds också stödinsatser från Barn- och familjeenheten.

Våld i nära relation är när någon av parterna i en parrelation utsätter den andre för psykiskt och/eller fysiskt våld. Vem som helst kan utsättas för våld; oavsett kön, ålder eller ursprung.

På denna sida finns en Lämna sidan-knapp. Om du trycker på den knappen lämnar du sidan.

Dölj ditt besök på webben

Dina besök på olika webbsidor sparas i webbläsaren. För att dölja vilka webbsidor du har besökt kan du radera historik och lagrade sidor i din webbläsare. Nedan får du instruktioner hur du gör i de vanligaste webbläsarna.

Edge
1. Klicka på Inställningar (Tre prickar längst upp till höger).

2. Välj "Sekretess, sökning och tjänster.

3. Rulla ner till "Rensa webbdata".

4. Där väljer du vad du vill rensa och i vilket tidsintervall.

Google Chrome
1. Klicka på Verktyg-knappen (Tre prickar längst upp, till höger)

2. Klicka på "Fler verktyg"

3. Klicka på "Ta bort webbinformation…"

4. Välj tidsintervall längst upp

5. Se till så att rutorna är markerade för ”Webbhistorik”, ”Cookies och andra webbplatsdata” samt ”Cachade bilder och filer”.

6. Klicka på "Rensa data"

Du kan också välja Inkognito-läget för surfningen. Då sparas inget du gör i det fönstret. Det tar bort behovet av att rensa i historiken.

Firefox
1. Välj "Rensa ut tidigare historik" från Verktygsmenyn.

2. Välj vilket tidsintervall som ska tas bort. Om du nyss varit inne och vill ta bort det senaste du gjort väljer du "Senaste timmen".

3. Tryck på "Ta bort".

Du kan också välja funktionen "Privat surfning" vilket gör att inget av det du gör under en sådan session kommer att sparas. Det tar bort behovet av att rensa i historiken.

Safari
1. Välj "Historik" i menyn.

2. Välj sedan "Visa historik" och ta bort de adresser som besökts och som ska döljas. Alternativt välj "Rensa historik" för att ta bort alla adresser med en gång.

I Safari kan du välja funktionen "Privat surfning". Inget av det du gör kommer sparas i webbläsaren och du behöver inte rensa historiken i din webbläsare efteråt. Kom ihåg att stänga av funktionen när du surfat klart.

Även om det efter rensning inte kommer att synas vilka sidor du har besökt, så finns det en möjlighet att någon annan person som regelbundet använder datorn kan se att en rensning har gjorts.

Är du utsatt?

Att utsätta någon för våld är straffbart och bör anmälas till både polisen och socialtjänsten.

 • Om du behöver akut hjälp, exempelvis vid pågående misshandel, ringer du 112.
 • Vill du göra en polisanmälan ringer du 114 14.
 • Behöver du stöd och hjälp så kontaktar du socialtjänsten. På fredag och lördag kväll kan du komma i kontakt med socialtjänsten genom att ringa 112 och be om att få prata med social beredskap.

Misshandel är ett brott som faller under allmänt åtal. Uppgifter om att en misshandel skett kan polisen få genom att:

 • Du själv gör en anmälan
 • Anmälan görs av anhöriga, grannar eller vänner
 • Polisen kallas till en bostad där det visar sig att misshandel ägt rum

Detta innebär att samhället kan vidta åtgärder mot en våldsverkare även om den som blivit utsatt för misshandel inte själv anmäler det.

Detta kan du få hjälp med av socialtjänsten

Kommunens socialtjänst bedömer varje individuell situation och lyssnar på dina behov och önskemål. Socialtjänsten kan erbjuda:

 • Stödsamtal – kan ges både till den våldsutsatte, eventuella barn och till den som utsätter andra för våld.
 • Skyddat boende
 • Hjälp i kontakten med andra myndigheter, exempelvis polisen och Skatteverket när det gäller ansökan om kontaktförbud och skyddad identitet
 • Hjälp med att ansöka om ekonomiskt stöd

Läkarundersökning och rättsintyg

Du kan behöva söka läkarhjälp till följd av skador efter en misshandel. Hos läkaren kan du begära att få ett rättsintyg utskrivet. Väl dokumenterade skador är ofta den bästa bevisningen för att lagföra en brottsverkare som nekar till brott.

Känner du någon som är utsatt?

Att bli lyssnad på och trodd är oerhört viktigt för den som blivit utsatt för våld och hot. Du kan hjälpa din vän genom att våga fråga.

Som anhörig eller närstående till någon som är utsatt för våld i nära relation kan du ringa anonymt till socialtjänsten eller organisationer som arbetar med våld i nära relationer för att prata om din oro med någon som kan mycket om ämnet.

Tänk på att barn som lever i familjer där det förekommer våld är barn som far illa. Alla vuxna har ett ansvar att reagera och göra en orosanmälan till Barn- och familjeenheten.

Utövar du våld?

Skadar du dina nära och kära? Är du villig att söka stöd och hjälp för att sluta ta till våld? Kontakta då kommunens socialtjänst.

Välj att sluta
Detta är en telefonlinje som vänder sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Prata anonymt med erfarna rådgivare som hjälper dig vidare. Genom att ringa Välj att sluta kan du få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende mot dina närstående.

Telefon: 020-555 666
Telefontider: måndag - fredag kl. 08:30-16:00
Hemsida:
www.valjattsluta.se Länk till annan webbplats.

Familjebehandlare
Telefon: 0611-34 8772, 070-191 62 48

Varningstecken

Våldsamma personer har ofta ett beteendemönster som du tidigt kan upptäcka. Din partner kanske:

 • ​har ett ombytligt humör och blir lätt våldsam och aggressiv
 • är mycket svartsjuk
 • försöker att kontrollera dig och vill veta vem du talar med, sms:ar med och umgås med på sociala medier
 • försöker att förändra dig och skala bort det som är du
 • ringer dig oftare än du upplever att det behövs, dyker upp på ditt jobb eller liknande
 • kan prata sig ur situationer och charmar omgivningen för att få som han eller hon vill
 • har en nedlåtande syn på kvinnor, om det är en man, och kallar till exempel lättklädda kvinnor för horor
 • får dig att känna dig dum, ointelligent, knäpp eller dålig
 • pressar dig att ha sex
 • får dig att undvika att träffa familj och vänner för att slippa konflikter med din partner
 • skrämmer dig med hjälp av våld eller ett hotfullt beteende
 • hotar med att skada sig själv eller ta sitt liv om du gör slut

Du måste komma ihåg att din partner har ett val. Han eller hon kan välja att inte bryta ner dig eller slå, men gör det ändå.

Barn som blivit utsatt för eller bevittnat våld

När barn eller ungdomar är med om våld i familjen är det en mycket traumatisk händelse, oavsett om en förälder slår, hotar eller kränker den andra föräldern eller om de själva blir utsatta.

Barnens/ungdomens känsla av trygghet hotas när våldet sker mellan föräldrarna som ska vara barnets trygghet, och i hemmet som ska vara deras trygga plats.

Oavsett hur barnet reagerar är det viktigt att få prata om det man varit med om, så att det inte leder till andra svårigheter längre fram i livet.

Barn som upplevt våld i familjen erbjuds samtalsstöd enligt en modell som kallas Trappan.

Målet med samtalen är att få möjlighet att prata om våldet och bearbeta sina upplevelser. Barnet får också information om reaktioner som är vanliga när man upplevt våld samt upptäcka och förstå mer av sina egna behov, tankar och känslor. Efter de individuella samtalen kan barnet vid behov erbjudas ytterligare stöd.

Om du misstänker att ett barn far illa är det viktigt att göra en orosanmälan. Om du arbetar i en verksamhet som berör barn och ungdomar är du skyldig att göra en orosanmälan enligt socialtjänstlagen.

Se mer information under området Barn, unga och familjer.

Organisationer för hjälp och stöd

Kvinnojouren i Härnösand
Telefon:
0611-244 55

Brottsofferjouren i Härnösand
Telefon:
0611-177 80

Brottsjourernas central
Telefon:
0200-21 20 19

Kvinnofridslinjen
Telefon:
020-50 50 50
Hemsida: www.kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats.

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk
Hemsida: www.nkjt.se Länk till annan webbplats.

Välj att sluta
Telefon:
020-555 666
Telefontider: måndag - fredag kl. 08:30-16:00
Hemsida:
www.valjattsluta.se Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Socialsekreterare med samordning Våld i nära relation
Telefon:
0611-34 83 29, 070-214 43 47

Mottagningsgruppen Barn- och familjeenheten
Telefon: 0611-34 83 05, 0611-34 83 07

Besöksadress
Individ-och familjeomsorgen, Barn- och familjeenheten och Ekonomi, vuxenenheten
Trädgårdsgatan 7
871 80 Härnösand

Följs oss gärna på Facebook, Vuxenenheten på Härnösands kommun. Länk till annan webbplats.

Du kan alltid kontakta kommunens växel på telefon
0611-34 80 00.