Anmälan om oro för barn och unga

Misstänker du att ett barn far illa? Då bör du göra en anmälan om oro till kommunen. Du kan vara anonym.

Om du misstänker att ett barn far illa bör du kontakta socialtjänsten och göra en orosanmälan. För att göra en anmälan behöver du inte veta säkert att något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner oro för barnets situation. Du kan vara anonym när du gör en anmälan, men det kan vara värdefullt om du uppger dina kontaktuppgifter.

Yrkesverksamma som arbetar med barn och unga är skyldiga enligt lag att göra en orosanmälan om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Om du är osäker på om situationen är sådan att en orosanmälan ska göras kan du först ringa och diskutera situationen med socialtjänsten utan att avslöja barnets identitet. Om du däremot berättar vilket barn det gäller så kan socialtjänsten behöva hantera samtalet som en anmälan.

Du kan läsa mer om orosanmälan på orosanmalan.se Länk till annan webbplats..

Så här gör du en anmälan

Orosanmälan kan skickas till socialtjänsten via vanlig post eller e-post. Du kan också ringa till socialtjänsten och göra en muntlig orosanmälan. Det finns inga formella krav på hur en orosanmälan ska vara utformad.

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten. Det är då viktigt att du inte uppger ditt namn, telefonnummer eller skickar anmälan via e-post.

Har du anmälningsplikt i din yrkesroll kan du inte göra anonyma anmälningar. Anmälan bör vara skriftlig och barnets namn, personnummer, telefonnummer och eventuellt tolkbehov bör framgå i anmälan.

Vid en anmälan är det socialsekreterare vid Barn- och familjeenheten som arbetar med att utreda situationen och avgöra vilket stöd eller skydd som barnet eventuellt behöver. Utifrån den sekretess som finns inom socialtjänsten får du som privatperson inte rätt att veta vad din orosanmälan lett till. Om du efter en tid fortfarande upplever oro för barnet trots att du tidigare gjort en orosanmälan bör du göra en ny orosanmälan till socialtjänsten.

Socialtjänsten får däremot informera de yrkesverksamma med anmälningsplikt som har gjort en orosanmälan om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. En förutsättning för att lämna ut sådan information till anmälaren är att socialtjänsten inte bedömer att det är olämpligt.

Orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn far illa Pdf, 790 kB.

Frågor från socialtjänsten vid orosanmälan

När du gör en orosanmälan till socialtjänsten är det bra om du kan försöka svara på dessa frågor:

 • Vad är du orolig för?
 • Vad är det som gör att du känner oro för barnet?
 • På vilka sätt tycker du att det visar sig att barnet far illa?
 • Vad var det som gjorde att du ringde/anmälde just nu?
 • Hur länge har det funnits oro för att barnet far illa?
 • Vad skulle kunna hända om inget görs?
 • Var befinner sig barnet just nu?
 • Tror du att det är en akut fara för barnet? Om ja, hur då?
 • Finns det andra barn i familjen? Om ja, ange vilka och ålder.
 • Är det något särskilt vi behöver tänka på inför att ta kontakt med barnet eller vårdnadshavarna?
 • Känner barnet till att anmälan är gjord?
 • Känner vårdnadshavarna till att anmälan är gjord?
 • Skulle du kunna tänka dig att medverka vid ett möte för att diskutera anmälan tillsammans med barnet och vårdnadshavarna?

Vad händer efter anmälan?

Efter att du gjort en orosanmälan till socialtjänsten gör socialsekreteraren en omedelbar skyddsbedömning och bedömer om barnet behöver skyddas från något eller någon omedelbart. Inom 14 dagar ska en förhandsbedömning göras och efter det beslutas om en utredning ska inledas.

Målet med utredningen är att i samverkan med barnet och föräldrarna komma överens om vad som är bäst för barnet. Alla socialsekreterare arbetar under sekretess. Bara de som berörs har rätt att ta del av det som framkommer under en eventuell utredning.

Kontaktuppgifter

För att göra en orosanmälan kontaktar du Barn- och familjeenhetens mottagningsgrupp.

Socialsekreterare
Telefon:
0611-34 83 05, 0611-34 83 07

Du kan även skicka din orosanmälan via post till
Härnösands kommun
Individ-och familjeomsorgen, Barn- och familjeenheten
Trädgårdsgatan 7
871 80 Härnösand

Du kan också skicka din orosanmälan via e-post eller fax
E-postadress: socialforvaltningen@harnosand.se 
Fax: 0611-34 89 98

Du kan alltid kontakta kommunens växel på telefon 0611-34 80 00.