HVB Bogården

Bogården är ett hem för vård och boende, HVB, som tar emot barn upp till 12 år tillsammans med sina föräldrar.

Bogården utreder barns behov och föräldrars förmåga att tillgodose barnens behov.

Till dig som yrkesverksam inom socialtjänsten

Vi arbetar utifrån uppdrag från den placerande socialtjänsten. Hur uppdraget ska genomföras utformas tillsammans med den placerande socialtjänsten och familjen.

Personalen har utbildning i metoden ICDP, vägledande samspel.

Bogården kan ta emot följande typer av uppdrag;

  • Utredningsuppdrag av föräldraförmåga och barns behov
    Utredningen som bygger på föräldra- och barnobservationer görs under en period på 8 veckor. Familjemönster, samspel, brister och resurser samt förmåga och möjlighet till förändring utreds genom observationer, aktiviteter och samtal med föräldrar och barn.
  • Behandlings-och utbildningsuppdrag
    Vi tar även emot uppdrag med behandlings- och utbildningsinriktning. Exempelvis problematik kring anknytning, föräldraroll, samspel och vardagsstruktur.
  • Akuta uppdrag
    Bogården kan ibland ta emot akuta placeringar samt vissa skyddsuppdrag.

Bogårdens arbete har sin teoretiska plattform i anknytningsteori, utvecklingspsykologi, systemteori samt miljöteori.

Kontaktuppgifter

För att göra en förfrågan om placering, kontakta föreståndaren för Bogården.

Föreståndare Bogården
Telefon: 070-508 38 13

Bogården
Telefon:
0611-34 82 05

Du kan alltid kontakta kommunens växel på telefon 0611-34 80 00.