HLT Härnösand - Hälsa Lärande Trygghet

Hälsa Lärande Trygghet

En samverkansmodell kring barn på låg- och mellanstadiet i Härnösands kommun.

Hälsa Lärande Trygghet - beskrivning av processen

Tillsammans kan vi hjälpa bättre! Vi vill att varje barn ska ha så goda förutsättningar som möjligt för att må bra och gå i skolan. Härnösands kommun samarbetar därför med primärvården i Härnösand för att på ett så bra sätt som möjligt kunna erbjuda tidigt och samordnat stöd till barn 6–12 år och deras familjer. Vi kallar samarbetet HLT Härnösand och är en del av den nationella satsningen Tidiga och Samordnade Insatser (TSI).

Ett team med medarbetare från socialtjänst, skola och primärvården träffas regelbundet för att tänka tillsammans kring de barn som aktualiseras till HLT-mötet. Personal på skolan, inom socialtjänsten eller primärvården tar initiativ till att barnet aktualiseras till HLT och för att verksamheterna ska kunna hjälpa på bästa sätt behövs vårdnadshavarnas samtycke. Verksamheterna kan då dela information med varandra på mötet och tillsammans komma fram till vilken typ av insats som kan hjälpa barnet eller familjen bäst just nu. Efter mötet kontaktas vårdnadshavarna för att få veta på vilket sätt familjen kommer bli hjälpta framöver och vem som kontaktar dem.

Samtyckesblankett för HLT. Pdf, 912.8 kB.

Vill du läsa mer om TSI, det nationella arbetet som vi är en del av, gör du det på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats. eller på kunskapsguiden.se, Länk till annan webbplats.sök på TSI eller tidiga samordnade insatser.

Här finns en folder för HLT Härnösand Pdf, 1.1 MB..