Nollvision - Handlingsplan mot våld i nära relationer

Fotomontage: En flygbild över Härnösand och broschyren Nollvision - Handlingsplan mot våld i nära relationer.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och inbegriper såväl rättsliga, sociala som hälso- och sjukvårdsaspekter.

Arbetet mot våld i nära relationer tar sin utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna. Ingen människa har rätt att kontrollera, hota, slå eller trakassera någon annan människa, inom eller utom familjen.

Läs broschyren Handlingsplan mot våld i nära relationer Pdf, 3.2 MB.