Familjecentralen

I samarbete mellan socialförvaltningen, skolförvaltningen och Region Västernorrland drivs Familjecentralen på Södra Vägen 5 intill Hälsocentralen Södra Sundet.

Bild av hand som håller i familjefigurer utklippta i papper

Familjecentralen är en mötesplats för alla blivande föräldrar och föräldrar i Härnösand med barn 0-6 år. Här finns verksamheter av betydelse för barn och föräldrars hälsa och välbefinnande. Verksamheterna är Barnmorskemottagning, barnhälsovård, familjebehandlare, psykolog och öppen förskola.

Målet är att tillsammans främja en god hälsa och utveckling hos de barn och vuxna vi möter, samt att vägleda och stärka föräldrarollen. Besöken hos oss är kostnadsfria. Vi har tystnadsplikt!

Vår verksamhet Kompassen

Syftet med Kompassen
Kompassen ger familjer stöttning och vägledning innan problemen blivit för stora. Vi har enkla rutiner som ger trygghet och utgår från att förstärka det som fungerar bra i varje familj. Kompassen erbjuder enskilda samtal där vi kommer överens med varje familj om innehåll och tidsplan.

Kompassen är en verksamhet som erbjuder:

 • professionell vägledning med fokus på samspel med barn
 • samtal om barn och föräldraskap
 • en barnvänlig miljö som bjuder in till lek och samspel
 • sångstund som utvecklar språk och samspel
 • lunch
 • en positiv gemenskap för barn och vuxna

Vi träffas i Öppna förskolans lokaler på torsdagar 09:00-12:00. Observera att anmälan krävs!

För mer information ring och boka tid för samtal eller studiebesök

Familjebehandlare
Telefon: 0611-34 83 27

Distriktsköterska
Telefon: 073-274 62 95

Pedagog
Telefon: 0611-34 87 79

Kontaktinformation till familjecentralen

Öppna förskolan
Telefon: 0611-34 87 79
070-238 90 27

Barnmorskemottagningen växel
Telefon: 0611-84 555

Barnhälsovården växel
Telefon: 0611-87 07 00

Psykologmottagning för föräldra- och barnhälsovård
Telefon: 060-18 11 38

Samordnare
Lena Viklander
Telefon: 070-238 90 27
E-post: lena.wiklander@harnosand.se

Barn och Familjeenheten
Telefon: 0611-34 80 00
fråga efter familjebehandlare eller mottagning.

Besöksadress
Södra vägen 3-5
871 82 Härnösand

Öppna förskolan

Öppna förskolan är kostnadsfri mötesplats för föräldrar och barn. Här kan du skapa kontakter med andra familjer och få stöd i föräldraskapet av personalen. Inom öppettiderna kan du kan komma och gå som du själv önskar. Hos oss får barnen möjlighet att vara delaktig i lek, sång och skapande tillsammans med sin förälder och övriga besökare.

Öppna förskolan

Barn och familjeenheten

Enheten har i uppdrag att arbeta förebyggande i samverkan med övriga verksamheter inom familjecentralen. Syftet är att erbjuda stöd och hjälp i ett tidigt skede. En viktigt uppgift är att uppmärksamma barn och ungas behov av stöd och hjälp för att växa upp under gynnsamma förhållanden.

Barn- och familjeenheten möter barn, ungdomar och föräldrar i behov av stöd och hjälp. Insatser kan erbjudas via bistånd eller som förebyggande insats.

Barn och familjeenheten

Barnmorskemottagningen

Barnmorskemottagningen arbetar för att den blivande familjen ska vara vid god hälsa under och efter graviditeten. Vi har föräldragrupper, erbjuder preventivmedelsrådgivning och ger information samt utför gynekologiska cellprover.

Mer information finns på 1177.se Länk till annan webbplats.

Barnhälsovården

Barnavårdscentralen (BVC) erbjuder:

 • Råd och stöd till föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Vi arbetar med familjen i fokus.
 • Information om allt som rör ditt barns tillväxt, utveckling och behov.
 • Hälsoundersökningar och vaccination enligt barnhälsovårdsprogrammet.
 • Information och stöd om amning, matvanor, sömn, sjukdomar och barnsäkerhet mm.

  Mer information finns på 1177.se Länk till annan webbplats.

Psykologmottagning för föräldra- och barnhälsovård

Vi erbjuder alla i Härnösands kommun samtal och behandling när föräldrar och blivande föräldrar stöter på svårigheter i sitt föräldraskap, samt när oro för barns utveckling finns.

Mer information finns på 1177.se Länk till annan webbplats.