Publicerad

Massor av aktiviteter under Gerestabäckendagen

Kollage som visar dels barn som fiskar med håv i en bäck, dels närbild på händer som plockar saker ur håven.

Lucas Li och Ella WG försöker fånga småkryp i bäcken. Det är inte så lätt, men en del smådjur får de upp. Sedan gäller det att tillsammans lista ut vad det är för arter man fiskat upp.

Den 30 maj var det Gerestabäckens dag. För femteklassarna på Gerestaskolan innebar det massor av aktiviteter kring bäcken som är i fokus för ett naturvårdsprojekt.

Eleverna i klass 5 på Gerestaskolan inventerade växt- och djurlivet på och i Gerestabäcken. De planterade också växter som ska växa vid bäcken - och hjälper till att rensa bort invasiva växtarter som slår ut den naturliga floran.

Dagen vid bäcken anknöt till ett projekt som började 2023 och som sedan har hängt med eleverna i undervisningen under hela året. Personal från Technichus och Samhällsförvaltningen fanns på plats under dagen för att berätta och leda arbetet.

Projektet kring bäcken är en så kallad Lokalt Naturvårdssatsning. Den finansieras till största delen av Naturvårdsverket och syftet är att att återskapa Gerestabäcken till en mer naturlig bäck med vandrande havsöring och en ökad biologisk mångfald. Läs mer om projektet här.

En flicka visar upp en håv och en genomskinlig burk. I burken finns en fjäril. 

En av uppdragen under dagen var att undersöka vilka insektsarter som finns vid Gerestabäcken. Meja Wikström fångade en rapsfjäril.

I förgrunden en äng med maskrosor och ett stort träd. I bakgrunden en grupp människor som står och samtalar i grönskan.

En grupp elever samlas för att förbereda sådden vid en av Gerestabäckens meandersvängar.

En grupp med elever och lärare arbetar med jorden nära bäcken.

På en av stationerna fick eleverna i uppdrag att bereda marken och plantera växter vid bäcken.