Publicerad

Snart klart för designprojekt på Skeppsbron

enkel skiss över ett område vid en kaj

Onsdag 14 juni ska designprojektet Street Moves invigas på Skeppsbron. Idén är att tillfälligt omvandla ett område för att skapa ett mer attraktivt gaturum med växtlighet, träd, olika sittplatser, konst med mera. Området det handlar om är delen mellan Sams uteservering och väntkuren för Ådalen III (se karta längst ned).

Street Moves-projektet har pågått ett längre tag och har bland annat innehållit offentliga workshops med invånare i Härnösand. Mycket av det som har kommit fram har handlat om mötesplatser, mer grönt och bättre möjligheter att röra sig längs Skeppsbron. Nu är det dags att omsätta tankarna och idéerna till verklighet.

– Skeppsbron har en enorm potential att bli ett stråk längs vattnet som är fullt av liv och rörelse. Med hjälp av projektet Street Moves kan vi med enkla medel prova att skapa gaturum som är mer attraktivt och levande, säger samhällsnämndens ordförande Helena Elfvendal (MP).

Street Moves startade 2020 av Statens centrum för Arkitektur och Design, ArkDes. Projektet finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och är en del av missionen att göra Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande. Projektet har än så länge jobbat med gator i Göteborg, Helsingborg, Umeå, Stockholm, Hultsfred, Södertälje och Härnösand. Med i Härnösandsprojektet är också designteamet Office of Possibilities.

Platsen kommer att ställas i ordning den 12-13 juni för att sedan officiellt invigas onsdag 14 juni. Bland annat ska asfalten målas, området möbleras med sitt- och växtmoduler och växter planteras. Modulerna byggs av Resursgruppens snickeri på arbetslivsförvaltningen.

ett stängsel med texten "Kom hit 6/6. Hemslöjden"

6 juni har Hemslöjdsföreningen en aktivitetsdag och ska bland annat smycka stängslet vid Utsprångskajen.

Redan den 6 juni tjuvstartar utsmyckningen när Hemslöjdsföreningen har en aktivitetsdag för att smycka lyktstolpar, pollare och stängslet vid Utsprångskajen.

Det är också tänkt att det ska bli en paviljong på platsen, men den kommer inte att sättas upp nu eftersom den kräver ett tillfälligt bygglov och bygglovsprocessen fortfarande pågår. Virke till Street Moves har kommunen för övrigt fått från det virke som flöt iland i Sjöviken efter att en virkeslast åkte av ett fartyg i januari.

– Det ska bli spännande att se resultatet. Det här är som ett experiment i full skala där vi kan testa saker innan vi gör långsiktiga och stora investeringar i Skeppsbron om några år, säger samhällsnämndens vice ordförande Hans Rosengren (S).

Programmet för invigningen 14 juni håller på att tas fram.

För mer information om både invigningen och projektet:
harnosand.se/streetmoves

Läs mer om det nationella projektet Street Moves på:
ArkDes hemsida Länk till annan webbplats.

karta över en stadsmiljö där ett område är markeat med gult

Det är det gulmarkerade området, mellan Sams uteservering och väntkuren för Ådalen III, som ska omvandlas.