Publicerad

Västra Ringvägen byggs om

karta över ett tättbebyggt område där en gata är markerad med grön linje.Förstora bilden

Den delen av Västra Ringvägen som ska byggas om är markerad med grönt Klicka för att se bilden större).

Under hösten och nästa vår/sommar ska Västra Ringvägen byggas om på sträckan mellan Säbråvägen och Ådalsvägen. Förutom att rusta upp gatan är målet också att skapa en säker skolväg till skolorna i Murbergsområdet genom att bygga en gång- och cykelbana som knyter ihop den gång- och cykelbana som nu slutar vid HEMAB med den som fortsätter på andra sidan Ådalsvägen.

De förberedande arbetena börjar måndag 14 augusti och två veckor senare, den 28 augusti, drar projektet igång på allvar. Då ska båda trottoarerna rivas och det översta skiktet asfalt fräsas bort. Den nya gång- och cykelbanan byggs på den vänstra sidan av gatan i riktning mot Ådalsvägen. På den högra sidan byggs en ny trottoar.

Planen är att arbetet under hösten ska pågå till och med vecka 45 och då ska delen fram till Hälletorpsvägen vara helt klar. Om vädret tillåter fortsätter arbetet vidare och det som sedan återstår görs färdigt våren/sommaren 2024.

Under byggtiden blir framkomligheten begränsad och trafikanter uppmanas att om möjligt välja andra vägar. De boende längs gatan kommer att kunna nå sina fastigheter under hela byggtiden. Möjligheten att parkera längs en del av Västra Ringvägen kommer att försvinna, inte bara under byggtiden utan även därefter.

­– Det är förstås tråkigt för den som är van att parkera där, men tyvärr nödvändigt för att skapa en säker skolväg för våra barn och ungdomar. Vi hoppas på överseende med det och de andra olägenheter som arbetet medför, säger teknikchefen Niclas Hälldahl.

Följ projektet och eventuella förändringar i planeringen på harnosand.se/vastraringvagen