Publicerad

Västra Ringvägen byggs om

Karta över en stadsmiljö där en sträcka är markerad med grönt

Det är sträckan som är markerad med grönt som ska byggas om.

Måndag 28 augusti börjar ombyggnaden av Västra Ringvägen på allvar. Asfalten längs hela sträckan mellan Säbråvägen och Ådalsvägen ska fräsas och därefter pågår arbetet under större delen av hösten.

Förutom att rusta upp gatan är målet också att skapa en säker skolväg till skolorna i Murbergsområdet genom att bygga en gång- och cykelbana som knyter ihop den gång- och cykelbana som nu slutar vid HEMAB med den som fortsätter på andra sidan Ådalsvägen.

Planen är att arbetet under hösten ska pågå till och med vecka 45 och då ska delen fram till Hälletorpsvägen vara helt klar. Om vädret tillåter fortsätter arbetet vidare och det som sedan återstår görs färdigt våren/sommaren 2024.

Under byggtiden blir framkomligheten begränsad och trafikanter uppmanas att om möjligt välja andra vägar.

Följ projektet och eventuella förändringar i planeringen på harnosand.se/vastraringvagen