Publicerad

Nu gäller datumparkering igen

en karta över en stad där tätorten är markerad med en prickad linje

Datumparkering gäller i hela Härnösands tätort.

Från den 1 oktober gäller datumparkering i Härnösand igen. Datumparkeringen gäller hela Härnösands tätort, alltså även i villa- och bostadsområden.

Datumparkeringen tas bort under sommarperioden, men gäller under tiden 1 oktober-31 maj för att en sida av gatan alltid ska vara fri för exempelvis snöröjning. Datumparkeringen gäller klockan 02.00-09.00 varje natt.

Så här fungerar datumparkering

Det är förbjudet att parkera på den sida av gatan som har jämna husnummer på dagar med jämnt datum och på sidan med udda husnummer på dagar med udda datum.

Exempel: Om du ska parkera på kvällen den 1 oktober ska du ställa dig på sidan med udda husnummer. Då står du på rätt sida när förbudet träder i kraft klockan 02.00 den 2 oktober.

Läs mer om parkeringar på harnosand.se/parkering