Publicerad

Kommunen tar fram ett kulturmiljöprogram

ett äldre rött trähus på landsbygden med blå himmel i bakgrunden

De närmaste två åren ska kommunen ta fram ett kulturmiljöprogram. Programmet ska vara vägledande för hur vi ska ta hand om och utveckla de kulturmiljöer som finns i kommunen och även underlätta för dialoger mellan kommunen, invånare och fastighetsägare.

Kulturmiljöer kan vara byggnader, både äldre och nyare, platser och olika landskapstyper. För att kvalificera sig som kulturmiljö ska miljön berätta något om platsens historia och karaktär, till exempel levnadsvillkor och resurser i förfluten tid, byggnadstekniker, materialval, stil och form i olika tider.

Kommunen har fått ekonomiskt stöd från länsstyrelsen för att ta fram programmet och arbetet kommer att pågå i två år. Det första som händer är en inventering av de kulturmiljöer som finns.

– Den här veckan är två byggnadsantikvarier ute på olika platser och inventerar samt fotograferar värdefulla kulturmiljöer. Inventeringen sker främst från allmän mark, men kan ibland behöva ske från privat mark. I de fallen tar byggnadsantikvarierna först kontakt med fastighetsägaren, säger Michael Mallinder MacLeod, en av projektledarna.

Du kan följa arbetet med kulturmiljöprogrammet på harnosand.se/kulturmiljoprogram