Kulturmiljöprogrammet

ett äldre rött trähus på landsbygden med blå himmel i bakgrunden

Härnösands kommun ska ta fram ett kulturmiljöprogram. Arbetet pågår 2023-2025. På den här sidan kan du följa arbetet.

Vad händer nu?

Hösten 2023

Kommunens kulturmiljöer inventeras och och sammanställs sedan.

September 2023

Projektgruppen gör ett studiebesök i Skåne för att träffa Simrishamns kommun, Länsstyrelsen Skåne och Staffanstorps kommun.

April 2023

Länsstyrelsen Västernorrland beviljar stöd på 500 000 kronor för kommunens arbete att ta fram ett kulturmiljöprogram.

September 2022

Det kommunala rådet för planering och exploatering beslutar attsöka medel och starta arbetet med att ta fram ett kulturmiljöprogram. Behovet av ett kulturmiljöprogram har utpekats under en längre tid och finns med i handlingsplanen till Översiktsplan 2040.

Om kulturmiljöprogrammet

Kulturmiljöprogrammet ska visa vilka kulturmiljöer vi har i Härnösands kommun och vara vägledande för hur vi ska ta hand om och utveckla dessa miljöer.

De exakta målen för arbetet med kulturmiljöprogrammet håller på att tas fram och kommer sedan att presenteras här.

Kulturmiljöer kan vara byggnader, både äldre och nyare, platser och olika landskapstyper. För att kvalificera sig som kulturmiljö ska miljön berätta något om platsens historia och karaktär, till exempel levnadsvillkor och resurser i förfluten tid, byggnadstekniker, materialval, stil och form i olika tider.

Kommunen har fått stöd från länsstyrelsen för att ta fram kulturmiljöprogrammet och arbetet kommer att pågå i två år.

Kontakt

Projektledare
Michael Mallinder MacLeod, arkitekt
michael.mallinder-macleod@harnosand.se

Erica Tenevall, enhetschef strategisk samhällsutveckling
erica.tenevall@harnosand.se