Publicerad

Positiva resultat för Street Moves

ett kajområde med bord och bänkar och många människor som står och sitter

Street Moves invigdes i juni 2023. Foto: Maria-Thérèse Sommar

Den tillfälliga gatulösningen Street Moves på Skeppsbron har skapat en mer levande plats med en större känsla av trygghet och lägre bilhastigheter. Det konstaterar en ny rapport om projektet som kom på plats sommaren 2023. Just nu är det lite vintervila på Skeppsbron, men till våren ska platsen fixas till igen.

Street Moves arbetades fram i samarbete mellan Härnösands kommun och ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design. ArkDes har under två år gjort liknande innovationsprojekt på ytterligare fem orter - Helsingborg, Göteborg, Umeå, Hultsfred och Södertälje. Fokus är att ge mindre plats för bilen och mer plats för annat som kommunens invånare vill ha, och att involvera invånarna i processen.

Nu presenterar ArkDes en rapport som bland annat beskriver de processer och resultat som har genererats i de sex kommunerna. ArkDes har också producerat en film som beskriver Street Moves.

– Rapporten visar på ett ökat medborgarengagemang, ökad trygghet, minskade hastigheter och fordon och fler som går och cyklar. Systemen som utgör gatan behöver designas om och de här sex kommunerna leder arbetet med omvandlingen av våra gator. De har tagit viktiga steg, både i organisationen och på gatan, i riktning mot mer hållbara, hälsosamma och levande gator genom Street Moves designprocesser, säger Olle Lundin, projektledare Street Moves, ArkDes.

Positiva reaktioner

Det har också gjorts enkätundersökningar, bland annat på Skeppsbron i samband med att den nya utformningen av gatan kom på plats i somras. Enkäten visar att 81 procent av de tillfrågade ser positivt eller mycket positivt på den tillfälliga gatulösningen. Den visar även att det som uppskattas mest på platsen är grönskan och sittplatserna, tätt följt av närheten till vattnet och värdet i att bara vara och hänga på platsen. Bilhastigheten upplevs även som lägre än tidigare.

Just nu ligger Street Moves under ett snötäcke.

– Lådorna står kvar under vintern vilket bidrar till en smalare gata och lägre hastigheter. I höstas byttes blommorna ut mot en installation med vintergröna växter och till våren gör vi det mer prunkande igen. Även nästa år ställer vi dit träd på tillväxt som vi senare på året planterar ut i våra parkområden, säger Matildha Lindström på kommunens samhällsförvaltning.

Förutom den fysiska utformningens effekter för invånarna och gaturummet har processen även gett andra effekter för samhällsförvaltningen, som har varit lokal projektledare.

– Det här har givit oss fina erfarenheter och lärdomar om hur vi kan använda designprocesser och tillfälliga lösningar för att driva platsspecifika och inkluderande processer med snabba resultat, säger Hanna Krämmer, lokal projektledare för Street Moves.

Läs mer om Street Moves i Härnösand
Här kan du se filmen om Street Moves Länk till annan webbplats.
Här kan du läsa rapporten om Street Moves Länk till annan webbplats.

Det här är Street Moves

Street Moves drivs av ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design, och finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, i samarbete med kommunerna. Street Moves har genomförts i två omgångar. Under 2021 och 2022 blev Helsingborg, Göteborg och Umeå en del av rörelsen och under 2022 och 2023 har Hultsfred, Härnösand och Södertälje anslutit. En stor bredd av designaktörer och lokala aktörer har bidragit i de olika testbäddarna. Designteamet i Härnösand var Office of Possibilities.