Publicerad

Volontären kan byggas om till trygghetsboende

Grönt trähus med vita detaljer. Två våningar i mitten, på vardera sida ytterligare en våning. Grön gräsmatta och flaggstång framför.

Det stora, gröna huset på Volontären, före detta SSVH, kan komma att bli ett trygghetsboende med lägenheter för äldre. Härnösands kommun och Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) ska tillsammans göra en förstudie för att se om projektet är rimligt att genomföra.

Härnösands kommun köpte hösten 2022 det gröna huset och ytterligare två byggnader på området. Tanken är att utveckla bostäder, gärna för äldre.

– Det är många äldre som bor kvar i sina hus på Brännan. Här skulle vi kunna erbjuda ett tryggt och fint boende i samma område samtidigt som villor blir tillgängliga för inflyttning, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Statens bostadsomvandling är ett statligt bolag vars uppgift är förstärka kommuners bostadsutbud, särskilt för äldre. Det görs genom att förvärva fastigheter för en symbolisk summa och sedan stå för den investering som behövs. Kommunen förbinder sig i sin tur att hyra den ombyggda fastigheten och stå för uthyrning och förvaltning under ett antal år. Till slut säljs fastigheten på den öppna marknaden.

Huset på Volontären har idag stora renoveringsbehov och även ett stort kulturhistoriskt värde. Målet med förstudien är att Sbo och kommunen tillsammans ska analysera projektet och komma fram till en gemensam plan för en ombyggnad.

– Det är ett jättespännande projekt som vi tror mycket på och som skulle stimulera de flyttkedjor som behövs inför den befolkningsökning som vi jobbar hårt för, säger Andreas Sjölander.