Nyheter från Kommun & styrning

Kommunens alla nyheter från Kommun & styrning.

Du kan välja att visa nyheterna månadsvis.


 • Fackeltåg mot våld i nära relationer den 25 november

  Under vecka 47 uppmärksammar vi den nationella kampanj- och aktivitetsveckan En vecka fri från våld. Fackeltåg över Nybron.

 • Traineeprogram ska locka fler till Härnösands kommun

  Tre nyutbildade personer har i år fått möjlighet att arbeta som trainee i Härnösands kommun. Det är ett sätt för kommunen att säkra kompetensförsörjningen. Samtidigt får deltagarna inblick i offentlig sektor och möjlighet att omsätta sin utbildning i praktiken. Två kvinnor står i en trappa.

 • Orange Day blir tradition i Härnösand

  För tredje året i rad manifesterar Härnösands kommun, Länsstyrelsen Västernorrland och Härnösandshus tillsammans mot våld i nära relationer. Residenset lyses upp i orange.

 • Drygt 100 personer får erbjudande om anställning i äldreomsorgen

  Härnösands kommuns politiska ledning har beslutat att erbjuda drygt 100 personer inom särskilt boende, hemtjänst och funktionsstöd en tillsvidareanställning. Målet är att leverera god vård och omsorg till brukarna och satsa långsiktigt för att vara en bra arbetsgivare. yngre man i blå arbetskläder för vård hjälper äldre man

 • Nytt program för evenemang ska öka antalet besökare

  Härnösands kommun har ett nytt program för evenemang. Det handlar om hur kommunen ska skapa förutsättningar för att öka antalet evenemang. I det nya programmet finns en tydlig struktur över vilka evenemangsstöd som arrangörer kan söka och vad som krävs för att få dessa stöd. Människor på gata i centrala Härnösand.

 • Hög belastning på räddningstjänsten

  På grund av väderläget är räddningstjänsten mycket ansträngda. De kommer därför behöva prioritera livräddande insatser och allmännytta.
  Det kan innebära att de inte kan åka på larm om till exempel översvämningar i privatbostäder.

 • Tioårig investeringsplan är uppdaterad

  Sommaren 2022 antog kommunfullmäktige en tioårig investeringsplan som ska uppdateras en gång om året. I den plan som kommunstyrelsen nu har antagit ska kommunen investera närmare 450 miljoner kronor i stora infrastrukturprojekt fram till 2030. flygbild över ett sund i en stadsmiljö. över sundet går en bro och längs kajerna och i sundet ligger och åker båtar.

 • Kvinnojouren får närmare 800 000 kronor i verksamhetsbidrag

  Kommunstyrelsen har beslutat om pengar till Kvinnojouren och Tjejjouren för 2024. De får sammanlagt 790 000 kronor i verksamhetsbidrag.
  Kvinna står vid ett fönster.

 • Nytt program för civil beredskap

  Härnösands kommun har ett nytt program för civil beredskap. Programmet handlar om hur kommunen ska arbeta för att minska sårbarheten i sin verksamhet och skapa en god förmåga att hantera krissituationer i fred eller höjd beredskap. Skylt på ett skyddsrum

 • Stort förberedelsearbete pågår – Härnösand ska växa!

  För att vara en attraktiv plats med en väl fungerande välfärd behöver Härnösandsborna bli fler och skatteintäkterna större. Just nu pågår ett stort förberedelsearbete för att lyckas med det, bland annat genom att ta till vara på de möjligheter som flera stora etableringar ger oss... Vintervy över Härnösand.