Publicerad

Våld mot äldre – utbildning om att hjälpa och förhindra

Bild från utbildning Våld mot äldre

Hur upptäcker du att en äldre person är utsatt för våld i en nära relation? Och vad kan du göra för att hjälpa? Det får anställda inom hemtjänst och hemsjukvård i Härnösands kommun lära sig under utbildningen Våld mot äldre som genomfördes i veckan.

Äldre personer i behov av vård och omsorg är en utsatt grupp i samhället. Därför är det väldigt viktigt att veta hur man uppmärksammar och identifierar problem och risker så att man kan hjälpa och förhindra. Utbildningen, som erbjuds till alla anställda inom kommunen som arbetar med äldre, är ett led i den Nollvision mot våld i nära relationer som kommunfullmäktige i Härnösand antog 2020.

- Den äldre generationen är uppväxta under en annan tid då samhället såg annorlunda ut. Utsatthet och våld i hemmet var något skamligt som man höll för sig själv, säger Anna-Karin Hasselborg, föreläsare och kommunens våldsförebyggande samordnare. Att bryta den barriären kan vara svårt och därför är det viktigt för de anställda att få stöd och kunskap om hur man hjälper och skapar trygghet för de som är utsatta.

Viktigt att våga fråga

Förutom att få ren kunskap om våld mot äldre, baserat på statistik, undersökningar och forskning, får deltagarna även lära sig vilka tecken man ska leta efter, olika typer av våld, riskfaktorer, att våga fråga och hur man frågar på rätt sätt. Man pratar även om hur viktigt det är att göra journalanteckningar om man märker något avvikande i beteenden eller ageranden. Anteckningarna kan bli en viktig källa till information om det visar sig att det rör sig om våldsutsatta personer.

Utbildningen en ögonöppnare

- En bra och viktig utbildning säger Maria Osseén, fysioterapeut och en av deltagarna på utbildningen. Efter det här kommer jag att titta med nya ögon på de jag möter i mitt arbete. Våld mot äldre har så många ansikten och märks ofta inte på ytan, och därför är en sån här utbildning en viktig och riktig ögonöppnare.

Härnösands kommun ligger långt fram när det gäller att synliggöra och arbeta förebyggande mot våld i nära relationer. Läs mer om Nollvisionen här.