Publicerad

Eldningsförbud

rund röd cirkel med streck igenom. Förbudssymbol. Bild på eld i mitten

Från och med den 10 juni klockan 08.00 är det eldningsförbud i Härnösand och resten av Västernorrlands län. Det har Länsstyrelsen Västernorrland beslutat i samråd med Räddningstjänsten. Syftet med eldningsförbudet är att förhindra skogsbränder.

Eldningsförbud råder på grund av att det i nuläget mycket torrt i våra marker med stor brandrisk.

Förbudet gäller eldning och grillning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Där är det endast tillåtet att grilla på iordningsställda grillplatser eller platser som är utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Däremot är det:

  • tillåtet att grilla på egen tomt med kol/briketter/gas i en ändamålsenlig grill
  • tillåtet att grilla i särskilt iordningsställda grillplatser i betong eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar är inte tillåtna att elda i.
  • tillåtet att använda campingkök, stormkök och liknande om de placeras på eldsäkert underlag som sten, grus eller sand.

Läs mer på Länsstyrelsen Västernorrlands webbsida. Länk till annan webbplats.