Publicerad

Dags att påverka kring Norrlandskommunernas förutsättningar, infrastruktur och försvar

Miljöbild från Almedalen på Gotland. Damm med fontänstråle, gröna gräsmattor och gamla stenhus i bakgrunden.

Just nu är ett par personer från Härnösands kommun på Gotland för att delta i Almedalsveckan. Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats. Härnösands kommundirektör Lars Liljedahl berättar om vilka frågor som är viktiga för Härnösand och kommunens framtida utveckling.

”Torsbodaetableringen öppnar för ytterligare etableringar och inflyttning, men kommer samtidigt att utmana oss vad gäller kompetensförsörjning och infrastruktur. En del av dessa frågor behöver diskuteras på den nationella nivån/arenan.

På såväl EU-nivå som nationell nivå pratas det idag om allt som händer i "norra Sverige", men i den allmänna debatten nämns mest Norrbotten och Västerbotten och politikens och myndigheternas fokus riktas dit. Vi i Västernorrland behöver också ta plats i debatten och se till att våra behov finns med på listor och prioriteringar – till exempel när det gäller infrastruktur (läs Ostkustbanan) och energisystem.

Jag skulle därför säga att det i år är särskilt viktigt att vi är på plats i Almedalen tillsammans med våra kollegor i Timrå och Sundsvall.

Där kan vi träffa flera nyckelpersoner på nationell nivå på mycket kort tid. Det blir effektivt, både tidsmässigt och ekonomiskt, istället för flera resor till andra sammanhang för att träffa dessa personer.

Även försvarsfrågan är het och utökningar planeras. Här vill vi i Härnösand vara en ort som finns med i diskussionerna. Det är också något som vi kommer att arbeta hårt för i Almedalen.

Själv ska jag också vara med i en paneldebatt om äldreomsorgen som handlar om resurser, kompetensförsörjning och hur nya forskningsrön ska få fäste ännu snabbare än idag. Jag ska också vara med i ett rundabordssamtal om vad Sverige nationellt behöver göra för att ta nästa utvecklingssteg inom digitaliseringsområdet.”

Lars Liljedahl.

Härnösand deltar tillsammans med Timrå och Sundsvall

Härnösands kommun samordnar sitt deltagande under Almedalsveckan tillsammans med Timrå kommun och Sundsvalls kommun. De tre kommunerna har sedan tidigare en samverkan kring Torsboda Industrial Park.

Deltagare från Härnösands kommun

Lars Liljedahl, kommundirektör

Uno Jonsson, tillväxtchef

Petra Forsström, näringslivschef

Marie Blomberg, skolchef