Publicerad

Datorbutiken ÅRB AB får årets Tillgänglighetspris

Fredrik Bengtsson och VD Mikael Andersson på Datorbutiken ÅRB AB

Fredrik Bengtsson och VD Mikael Andersson

Datorbutiken ÅRB AB får 2023 års Tillgänglighetspris. Priset delas ut av Tillgänglighetsrådet till en person, förening eller verksamhet i Härnösands kommun som har förbättrat tillgängligheten och gjort samhället mer delaktigt eller jämlikt.

Årets prismotivering lyder: "Datorbutiken ÅRB AB har ett inkluderande arbetssätt, visar respekt, har tydlig kommunikation och ger excellent service till alla kunder oavsett funktionsvariation, demens eller andra särskilda behov. De hjälper till och förklarar på ett bra sätt alla problem med datorer. Särskilt uppskattat av medlemmar i Autism Härnösand”.

Tillgänglighet något självklart

För VD Mikael Andersson och hans anställda är tillgänglighet och bra service en självklarhet. Oavsett vilka personliga utmaningar eller datarelaterade problem kunderna har ska de alltid känna att de får ett bra bemötande och rätt hjälp.

- Priset är ett jättefint kvitto på att vi gör ett bra jobb och lyckas bemöta och hjälpa våra kunder på allra bästa sätt, säger Mikael Andersson. Vanligtvis brukar vi få blommor, bullar eller ett litet bidrag till kaffekassan från nöjda kunder, men att få ett fint pris är något nytt och väldigt hedrande.

Hans engagemang märks även utanför butiksväggarna på Hovsgatan 17. Förutom att ÅRB ibland tar emot praktikanter från anpassad grundskola och gymnasiesärskolan har de även ett samarbete med RB Demontering, en av kommunens dagliga verksamheter.

- De hämtar upp utrustning som är trasig eller kasserad hos oss, återvinner metalldelar och skrotar sedan resten. Jag är jätteglad att jag via mitt företag har möjlighet att vara med och skapa sysselsättning för personer i daglig verksamhet, säger Mikael.

Tillgänglighetsrådet utser vinnaren

Tillgänglighetspriset delas ut av Tillgänglighetsrådet, där ett stort antal handikapporganisationer finns representerade. Rådets ordförande är Knapp Britta Thyr (MP).

- Datorbutiken ÅRB AB har tagit företagsservice till en ny nivå när det gäller tillgänglighet och det känns väldigt fint att få uppmärksamma det på ett sådant här sätt, säger Knapp Britta Thyr. Alla nominerade är ju egentligen vinnare eftersom de är med och bidrar till ökad tillgänglighet och inkluderande. Genom att varje år dela ut det här priset uppmuntrar vi dem att fortsätta sitt viktiga engagemang.

Prisutdelningen sker den 25 september

Priset, i form av ett diplom, blommor och alster från Etappen, delas ut under kommunfullmäktigemötet den 25 september.