Publicerad

Fokusera och våga prioritera – Härnösands modell för att växa

illustrerad folksamling, kvinnor och män i olika frisyrer och med olika attribut

Härnösands kommun vill växa och nå 30 000 invånare 2030. Förutsättningarna finns, för det är mycket på gång just nu; ett nytt hotell, norra Europas största arkiv och nya moderna fabriker, bland annat i Torsboda Industrial Park, där PTL ska bygga en batterifabrik med minst 1900 anställda på plats i Torsboda. Vi har också en besöksnäring som växer och myndigheter som etablerar sig i kommunen.

- Vår region är på väg in i en samhällsomvandling som vi inte sett på 100 år. Samtidigt står vi och de flesta andra kommuner i vår närhet inför stora utmaningar för att klara välfärden, säger kommunstyrelsens ordförande i Härnösand, Andreas Sjölander (S).

För att på bästa sätt bygga ett hållbart samhälle utifrån ett nytt läge skapar Härnösand ett programkontor med nio team som ska ta hand om fyra uppdrag. Grunden för arbetet är kommunens tillväxtstrategi som reviderades och antogs i en bred politisk enighet i juni 2021. Det är kommundirektör Lars Liljedahl som är beställare och kommunens koncernledningsgrupp ska agera styrgrupp.

- Den här organisationen ska förstärka och fokusera utvecklingsarbetet. För att lyckas behöver hela kommunkoncernen kraftsamla. Vi behöver kompetenser från alla förvaltningar och bolag och även andra deltagande intressenter, säger Liljedahl.

Programkontoret byggs inom befintlig organisation och ekonomisk ram, med resurser som redan finns. Ett grepp för att internt testa ett nytt arbetssätt. Utifrån vilka frågor som hanteras kan deltagarna i de olika teamen variera över tid.

- Det handlar om att arbeta på ett processorienterat och fokuserat sätt och våga prioritera, säger Lars Liljedahl. Att göra tillväxtstrategin till verklighet är en stor och komplex fråga. Torsboda-etableringen ger välkommen extra fart till arbetet. Nu måste hela kommunkoncernen kraftsamla. Vi kan inte bromsa oss till framgång, utan ska se till att skapa utveckling och framtidstro, samtidigt som vi håller budget.

Programorganisationens fyra uppdrag:

 • samordning av insatser
 • nära och kontinuerliga dialoger
 • skapa engagemang
 • tydlig och löpande kommunikation.

Nio team kommer att ansvara för följande områden:

 • industrimark
 • bostäder
 • utbildningar
 • platsvarumärke
 • kompetensförsörjning
 • business support/affärsstöd
 • infrastruktur
 • finansiering
 • trygghet/brottsförebyggande åtgärder.

Tillsammansarbete

Programkontoret ska vara på plats efter sommaren och finnas under tillväxtavdelningen och arbetet ska rymmas inom befintliga ekonomiska ramar.

- Mod blir ett nyckelord, inte minst när det gäller beslutsfattande och att utmana traditionella och vedertagna arbetssätt. Jag är glad och stolt över att tjänsteorganisationen skapar ett stort tillsammansarbete kring vår framtida utveckling. Vi måste ställa om för att ta hand om de behov som samhällsomvandlingen skapar. Samtidigt ska vi leverera välfärd av bra kvalitet varje dag. Att vi lyckas är en nyckel för att växa, öka skatteunderlaget och klara välfärden framåt, säger Andreas Sjölander.