Publicerad

Fälldins minne hedras – nu är Långbänken på plats

Ett minnesmärke över den förre statsministern Thorbjörn Fälldin har invigts i Härnösand. Den 2,5 ton tunga granitkonstruktionen vid Sambiblioteket har fått namnet Långbänk.

Politikern och lantbrukaren Thorbjörn Fälldin (1926-2016) från Ås i Ramvik är en av Härnösands kommuns mest välkända profiler. Han var partiledare för Centerpartiet och statsminister i tre regeringar under 1970-och 1980-talet. Nu finns ett minnesmärke i hans namn i Härnösand. Politiker och tjänstemän från Härnösands kommun, Härnösandsbor och anhöriga till Thorbjörn Fälldin fanns på plats vid invigningen den 22 juli.

I sitt tal konstaterade kommunfullmäktiges ordförande Göran Norlander att platsen för minnesmärket var mycket passande. Efter en lång karriär inom svensk politik fortsatte Fälldin att engagera sig i olika samhällsfrågor och han var den drivande kraften bakom etableringen av Mitthögskolan, senare Mittuniversitetet, för vilken Sambiblioteket i Härnösand var ett nav.

Minnesmärket består av granitblock som fungerar som en stor och mycket robust bänk vid bibliotekets huvudentré.

Titeln Långbänk anspelar på ett uttryck som Fälldin gjorde riksbekant under sin politiska karriär. Att ”dra något i långbänk” innebär att frågor och processer drar ut på tiden, och det var något Fälldin gärna ville undvika.

Socialdemokraten Göran Norlander, som varit politiskt aktiv både inom kommun- och rikspolitiken under många år, minns Thorbjörn Fälldin med värme.

- En väldigt trevlig och kunnig person som alltid hade fötterna på jorden. En hedersman. Jag minns honom som väldigt noggrann när det gällde att sätta sig in i konsekvenserna inför varje politiskt beslut, och den bilden har bara förstärkts när jag pratat med andra som arbetat nära honom, säger Norlander.