Publicerad

Härnösands kommun skriver ramavtal om utbildningar med Mittuniversitetet

Två män skakar hand sittande vid ett bord.

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander skakar hand med Mittuniversitetets rektor Anders Fällström efter undertecknandet av det nya ramavtalet.

Tisdagen den 5 september undertecknades ett unikt, fyraårigt ramavtal mellan Härnösands kommun och Mittuniversitetet. Avtalet är en del av arbetet med kommunens kompetens- och organisationsutveckling, och bygger på att kommunen prenumererar på utbildningar hos universitetet.

- Det här är ett viktigt steg för framtiden. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är nyckelfrågor för kommunerna, och jag är väldigt nöjd över att vi i Härnösand nu har ett långsiktigt samarbete med Mittuniversitetet kring detta, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

Avtalet är ett så kallat SKO-avtal (Samverkan, Kompetens och Organisationsutveckling) mellan Mittuniversitetet och Härnösands kommun och omfattar utbildningsinsatser på upp till två miljoner kronor under fyra år. Härnösand är den första kommunen i landet som tecknar denna typ av ramavtal med Mittuniversitetet.

Skräddarsydda utbildningar

Konceptet bygger på idén ”bring-your-own-data”, det vill säga att arbetet tar avstamp i de utmaningar, behov och uppdrag som kommunens verksamheter själva ser. Mittuniversitetet kopplar frågorna till relevant och aktuell forskning, och så skapar parterna tillsammans den utbildning som behövs.

Det blir flexibla och distansbaserade högskolekurser med fastställd kursstart och kursslut, gruppbaserade upplägg och utveckling av organisationer och branscher. Avklarade utbildningar ger högskolepoäng för deltagarna.

- Mittuniversitetet har säkert ett antal redan existerande kurser som vi kan använda oss av, men den stora styrkan med det här samarbetet är att vi får jobba med de egna utmaningarna och kan skräddarsy de utbildningar vi behöver, säger kommundirektör Lars Liljedahl.

"Vi har redan startat"

Under ett års tid har Härnösands kommun och Mittuniversitetet arbetat fram formerna för samarbetet, där bland annat förvaltningscheferna har provat utbildningskonceptet inom ”strategiskt styrd kompetensutveckling”. Nu är det upp till verksamheterna att peka ut de områden där man vill utveckla kompetensen eller organisationen.

- Det blir spännande. Det här är bra sätt att möta kompetensbehovet i vår verksamhet, samtidigt som vi erbjuder våra medarbetare en arbetsplats där de kan växa och utvecklas. Och på sätt och vis har vi redan startat. Vi har under pilotåret bland annat genomfört en utbildning för controllers på vår ekonomiavdelning och den satsningen har fallit väl ut, säger Härnösands kommuns HR-chef Marie Englund.

Rektor förväntansfull

Även Mittuniversitetets rektor Anders Fällström är förväntansfull inför samarbetet.

– Vi förenar vår och kommunens satsning på livslångt lärande, samtidigt som den här typen av avtal ger Mittuniversitetet en tydligare roll i regional utveckling. Vi har sedan tidigare ett avtal med Härnösands kommun som rör forsknings- och utvecklingsfrågor och det nya samarbetet blir ett komplement som fokuserar på utbildningsinsatser, säger Fällström.

Tre personer, två män och en kvinna, samtalar med varandra.

Rektor Anders Fällström och docent Jimmy Jaldemark, Mittuniversitetet, samtalar med Marie Englund, HR-chef på Härnösands kommun.