Publicerad

Ny samverkan ska försvåra illegal droghandel via post

Bild på kommunpolis Sara DeVall och brottsförebyggande samordnare Anna-Karin Hasselborg

Kommunpolis Sara DeVall och brottsförebyggande samordnare Anna-Karin Hasselborg

Förra veckan hölls ett samverkansmöte för de butiker i Härnösand som är post- och paketombud. Målet är att genom samarbete med kommunen, polis och tull hitta sätt att försvåra och förhindra spridning av olagliga försändelser i posthanteringen.

I början av 2023 ändrades postlagen för att försvåra och förhindra olaglig handel via post. Ändringen innebär att post- och paketombud har rätt att bryta sekretessen och kontakta brottsutredande myndigheter när de misstänker att ett brev eller paket har olagligt innehåll.

Förra veckan hölls det första mötet tillsammans med alla berörda parter. Som utgångspunkt användes Länsstyrelsens nya metodhandbok - Tillsammans mot illegala försändelser.

- Mycket bra initiativ för en starkare kommun, tyckte en av butiksmedarbetarna som deltog på mötet.

Länsstyrelsens nya handbok är tänkt att fungera både som stöd och inspirationskälla för framför allt polis och kommun om hur man skapar bra samverkan mellan alla aktörer.

- Den här typen av samverkansmöten kommer vi att bjuda in till varje år, säger Anna-Karin Hasselborg, brottsförebyggande samordnare på Härnösands kommun. Med en bra dialog och samarbete bygger vi en stark grund att stå på i arbetet mot den olagliga droghandeln via post.

Fakta: Varje år beräknas till exempel ca 700 000 – 800 000 försändelser med narkotika skickas med inrikespost. Narkotika utgör dock bara en del av handeln med illegala varor som distribueras via post. Andra exempel är dopningsmedel, förfalskade id-handlingar, vapen och explosiva varor.