Publicerad

Vi ska bli fler – Tillsammansarbetet är igång

flera personer står intill en skärmvägg och samtalar

Den 13 september startade Härnösands kommuns stora interna Tillsammans-arbete på allvar. 60 personer från kommunens förvaltningar och bolag samlades för att kraftsamla kring inflyttning och tillväxt. För att vara en attraktiv plats med en väl fungerande välfärd behöver härnösandsborna bli fler och skatteintäkterna större.

Målet är att vi ska vara 30 000 invånare år 2040. SCB:s framtidsutsikter säger dock att Härnösand och länet kommer att minska sin befolkning rejält till 2030, dessutom beräknas den äldre befolkningen öka vilket medför färre i arbetsför ålder.

- Ska vi vända trenden och se till att SCB:s framtidsprognos inte slår in måste vi kraftsamla ordentligt och just nu har vi världens chans att lyckas, säger kommundirektör Lars Liljedahl. Flera myndigheter och företag utökar och förstärker sina verksamheter i Härnösand. Dessutom ska bolaget PTL bygga en batteridelsfabrik i Torsboda. Det innebär många nya arbetstillfällen och förutsättningar för en samhällsomvandling vi inte sett motsvarighet till på 100 år.

För att lyckas attrahera nya människor till Härnösand och få dem som redan bor här att vilja stanna kvar, startar Härnösand nu ett stort Tillsammans-arbete som spänner över alla förvaltningar och kommunala bolag. Under onsdagen hölls en kick-off för de olika arbetsområdena.

- Det handlar om att på ett effektivt sätt ta tillvara på de möjligheter som finns för att växa. Vi har nio* olika grupper som arbetar med områden som är viktiga för att lyckas. Inflyttning av nya invånare och företag inom helt nya branscher ger möjligheter till skatteintäkter. Det behövs för att klara välfärden och utveckla Härnösand som plats, säger Helene Lager, som leder Tillsammansarbetet ihop med Marcus Claesson.

Helene och Marcus är utlånade från sina ordinarie tjänster som miljöchef respektive VD för Technichus en del av sin arbetstid.

- Parallellt med det interna arbetet ska vi också arbeta tillsammans med kommuner i vår närhet och näringslivet, säger Lars Liljedahl.

Erfarenheter från andra kommuner med stora etableringar och tillväxt visar att tillsammans med allt positivt det innebär kommer också utmaningar.

- Vi visade under coronapandemi att vi kan klara utmaningar och försätta berg om vi jobbar tillsammans och över avdelningar och förvaltningsgränser. Det lovar gott för framtiden. Jag är övertygad om att vi kan vara lika lyckosamma i detta arbete, säger Lars Liljedahl.

Projektgrupper finns inom följande områden:

  • Bostäder och samhälle
  • Utbildning
  • Industrimark
  • Kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke
  • Businessupport
  • Projektfinansiering
  • Attraktivitet och platsutveckling
  • Infrastruktur och kommunikationer
  • Brottsförebyggande och trygghet
kvinna på scen med mikrofon

Helene Lager (på bilden) leder Tillsammansarbetet ihop med Marcus Claesson.