Publicerad

Beredskapsveckan är här!

Person står under kraftledning med telefon mot blå himmel. Text Sju dagar.

Veckan som ska öka vår motståndskraft inför kriser och krig. Årets tema är öva. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är arrangör och massor av kommuner och organisationer deltar. Bland andra Härnösands kommun
Du kan också öva!

I det webbaserade övningsverktyget "Sju dagar" kan du utmana dig själv i att klara sju dagar utan el – oförberedd. Scenariot utvecklas allt eftersom timmarna och dagarna går och det gäller att välja det smartaste sättet att hantera de utmaningar du ställs inför.

- Genom att själv få prova på konsekvenserna av att inte vara förberedd ökar motivationen att förbereda sig, säger Per Jonsson, beredskapssamordnare på Härnösands kommun. Det spelliknande upplägget väcker nyfikenhet och utmanar både de med mer kunskap och de med mindre, vilket vi hoppas ska motivera en bredare målgrupp att pröva på och ta ett konkret steg till en bättre beredskap.

Till övningen Sju dagar Länk till annan webbplats.