Publicerad

Personuppgifter kan ha läckt om vissa skolelever

bild på stad nattetid, gatlampor ochhur lyser, över bilden ligger siffrorna ett och noll upprepade gånger

Härnösands kommun har fått information från praktikplatsen.se att de har utsatts för en ransomware attack, alltså ett dataintrång. Det betyder att obehöriga parter har haft åtkomst till systemet. Leverantören upptäckte detta tidigt och har vidtagit åtgärder. Härnösands kommun använder webbplattformen för att samordna erbjudanden om praktikplatser, så det kan vara så att personuppgifter om elever i vår verksamhet har läckt ut.

Har mina uppgifter läckt ut nu?

Vi vet ännu inte om några personuppgifter har läckts utan vet bara att det finns en risk för det. Leverantören säger att risken är låg att våra uppgifter läckt eftersom mängden data som fanns i servarna inte var så stor och tiden då utomstående hade tillgång till data var kort.

Vad gör ni åt det?

Vi har anmält incidenten till Integritetsmyndigheten (IMY), Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) och utreder om vi ska göra en polisanmälan. Du som elev eller vårdnadshavare behöver inte göra något.

Vilka personuppgifter är det som kan ha läckt ut?

Det gäller samtliga elever inskrivna i grundskolan från årskurs 8 och 9 2023, samt de som var inskrivna i årskurs 8 och 9 under år 2022. Det handlar om namn, kontaktinformation (folkbokföringsadress och telefonnummer), personnummer och klasstillhörighet.
Händelsen har drabbat en stor mängd kommuner som är anslutna till tjänsten Praktikplatsen.se. Bakom Praktikplatsen.se står Kommunalförbundet Göteborgsregionen.

Om jag vill veta mer?

Om du har frågor eller funderingar om detta kan du vända dig till vår informationssäkerhetssamordnare i Härnösands kommun:

Henrik Bjerneld
Informationssäkerhetssamordnare
Härnösands kommun
E-post: henrik.bjerneld@harnosand.se

Du kan också besöka Göteborgsregionens webbplats. Länk till annan webbplats.