Publicerad

Bäst i länet och femma i Sverige – Härnösand klättrar på hållbarhetsranking

Himmel och den färglada symbolen för de globala målen

Härnösand är länets bästa miljökommun och femma i Sverige i kategorin mindre städer. I den totala rankingen hamnar vi på plats 38 av landets 290 kommuner. Det är en förbättring jämfört med 2022 då vi hamnade på plats 45. Det visar den ranking som publikationen Aktuell hållbarhet släppte idag i samarbete med Miljöbarometern.

– Det är såklart glädjande att vi klättrar i vår grupp, från 8:e plats i fjol, till 5:e plats i år. Det viktiga är egentligen inte att vara bättre än andra, men att våga visa vägen och vara en modig miljökommun. Det ligger i linje med vårt övergripande mål de kommande åren. Vi ska fortsatt ta ett stort ansvar för en grön omställning på kommunnivå och skapa goda förutsättningar för våra invånare att göra kloka val i sin vardag, säger Knapp Britta Thyr (Mp), kommunalråd med ansvar för kommunens arbete med klimat och miljö.

Aktuell Hållbarhets kommunrankning mäter aktivitet och ambition inom en rad olika områden som har betydelse för omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle. Ambitionen med rankningen är att ge en mångsidig bild av hur kommunerna integrerar klimat - och miljöfrågor i till exempel samhällsplanering, lokal infrastruktur och upphandling.

– Det är ett tillsammansarbete som ligger bakom framgången. Med det menar jag höga politiska ambitioner, kommunala verksamheter som vill ta ansvar och kommunala bolag som vågat och uppmuntrats att gå före, säger Andreas Sjölander(S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är roligt att vi klättrar, men framförallt sporrar det oss att arbeta vidare. I och med de stora etableringar som sker i vårt närområde är vi en del av den gröna revolutionen, säger Andreas.

Från 2026-2027 kommer ett lagkrav som tvingar kommunerna att se till att alla invånare har källsortering nära hushållet.

– På det området ligger Härnösand långt framme. Idag har de flesta av villakunder och många flerfamiljshus 10-facks sorteringskärl. Med Hemab i täten tror jag att vi når 100 procent i god tid innan lagkravet träder i kraft, säger Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg på Härnösands kommun.