Publicerad

Härnösands första Hackathon

Aktivt deltagande i ett Hackathon.

Den 18 oktober är det dags för Härnösands första Hackathon. Under en eftermiddag ska idéer, utmaningar och innovationer inom samhällsviktiga frågor diskuteras mellan bland annat unga och förtroendevalda.

Under sommaren har fyra demokratisommarjobbare på Härnösands kommun intervjuat över 100 unga i Härnösand i åldern 13-25. De viktiga slutsatser som framkom i intervjuerna, är det som ska diskuteras under en eftermiddag. Det handlar om frågor som rör jobb, trygghet, rasism/diskriminering och fritidsaktiviteter. Under dagen får ungdomar chansen att lyfta förslag och frågor som är viktig i deras vardag. Förhoppningen är att dagens resultat både ska fortsätta bearbetas och utgöra grund för fortsatt dialog.

Vad är ett Hackathon

Under ett Hackathon träffas människor från olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser, för att tillsammans arbeta lösningsorienterat med en förutbestämd utmaning eller frågeställning.

Hackathon är en metod för ökat inflytande, och genom denna metod uppmuntrar det bland annat till ökat engagemang i samhällsfrågor och civilsamhällesorganisationer samt att rösta i EU-val och riksdagsval. Dagens Hackathon är också startskottet för valkampanjen som Europa Direkt Härnösand har, där syftet är att få ett ökat valdeltagande i Europaparlamentsvalet i juni 2024.