Publicerad

Hackathon – en dag för ökat inflytande

Deltagare i Hackathon.

Det var de ungas röster som skulle tala högst när Härnösands första Hackathon gick av stapeln. Under en eftermiddag diskuterades teman som jobb, rasism och fritidsaktiviteter mellan elever, tjänstepersoner och politiker.

– Det är framtidsfrågor för oss för att kunna göra rätt saker för våra ungdomar så att de vill stanna kvar i Härnösand. För de som ändå väljer att flytta vill vi kunna erbjuda en attraktiv stad att flytta tillbaka till, säger Lotta Visén (S).

Hackathon är en metod för ökat inflytande, och förhoppningen är bland annat att unga människor ska få ett ökat engagemang i samhällsfrågor samt rösta i EU-val och riksdagsval. Syftet med en sådan här demokrativerkstad är att människor från olika bakgrunder, med olika erfarenheter och kompetenser ska träffas och arbeta tillsammans.

Under eftermiddagen jobbade tio olika grupper lösningsorienterat med olika teman och varje grupp hade en coach som gav stöd och hjälp och såg till att alla fick chansen att delta på lika villkor.

Hackathon arrangeras av Härnösands kommun och Europa Direkt och bakgrunden var de fyra demokratisommarjobbare som under sommaren intervjuade över 100 unga Härnösandsbor. Ungdomarna fick svara på vad de tycker om sin kommun, vad de saknar samt hur de vill vara med och påverka. Slutsatserna av svaren låg sedan som grund för de teman som togs upp.

En av slutsatserna var att ”flera unga upplever rasism idag i Härnösand” och utmaningen med temat blev därför ”Hur kan samhället/Härnösand bli bättre på att motverka rasism?”.

– Det här är en fråga som är större än partipolitik, det handlar om mänskliga värden. Det har varit nyttigt för oss vuxna att lyssna på ungdomarna, och jag hoppas att jag får fortsätta att höra mer idéer om hur vi kan jobba framåt, säger Linda Leek, 5i12-rörelsen.

Under Hackathon fick eleverna, tillsammans med de förtroendevalda och tjänstepersonerna, en chans att tillsammans arbeta fram lösningar på utmaningarna. Grupperna skulle bland annat tänka kring inkludering, målgrupp, resurser och mångfald. Resultatet blev en hel del nya idéer, där förhoppningen är att de ska bearbetas vidare och vara en grund för fortsatt dialog.

– Det har varit intressant att delta och att få känna att min röst är hörd, säger Teo från Teknikprogrammet på Härnösands gymnasium.

Hackathonets olika steg.
Coacher för Hackathon.

Coacherna från dagen var från Europa Direkt Härnösand, Härnösands kommun samt Fritidsledarprogrammet, Härnösands folkhögskola. Från vänster: Emma Nordangård, Agnes Forsström, Emma Nord, Jonatan Ericsson Sjöman, Ryo Holmer, Pontus Eriksson, Jan-Erik Öhlen och Hanna Abib.