Publicerad

Forskningsprojekt för effektivare klimatkommunikation

landskapsbild med en äng i förgrunden, vid horisonten ett hus under en mörk himmel

Sveriges kommuner har stora utmaningar när det gäller att kommunicera klimatstrategier. Nu ska Mittuniversitetet undersöka hur kommunikationen kan bli mer framgångsrik och hur klimatstrategier kan omsättas i praktiken. Projektet sker i samarbete med bland annat Härnösands kommun.

Den globala uppvärmningen fortsätter och åtgärder behövs på såväl nationell, regional som lokal nivå för att nå målet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader till 2030. Många kommuner har en klimatstrategi och ett aktivt klimatarbete, men svårigheten är ofta att översätta målen i strategierna till praktisk handling och genomföra aktiviteter för att kunna uppnå dem.

Det nya projektet leds av professor Catrin Johansson vid Demicom, ett forskningscentrum inom demokrati och kommunikation. Projektet syftar till att ta fram ny kunskap om hur klimatstrategier på bästa sätt kan kommuniceras för att omsättas i praktisk handling.

– Situationen för klimatet är akut. Därför behövs kommunikation som skapar engagemang och får saker att hända. Det finns mycket ny forskning om klimatkommunikation som inte används ännu. Vi tror därför att projektet kommer att stärka kommunernas klimatarbete, säger projektledaren Catrin Johansson.

Förutom Härnösands kommun deltar även Nordanstig, Sollefteå, Sundsvalls, Ånge och Örnsköldsviks kommun. I samarbete med kommunerna ska forskarna analysera de kommunikativa förutsättningarna och utmaningarna i respektive kommun och stödja den praktiska implementeringen av kommunikativa insatser.

– Klimatfrågan är den kanske viktigaste frågan mänskligheten står inför. Samtidigt är det en väldigt komplex och ”svår” fråga för många människor och därför är kommunikationen kring den en utmaning. Jag hoppas att det här projektet ska ge oss bättre förståelse och bättre verktyg för att kunna kommunicera kring klimat på ett tydligt och effektivt sätt. Förhoppningsvis går lärdomarna även att överföra till all annan kommunikation vi jobbar med, säger Tomas Wahlund, kommunikationschef i Härnösands kommun.