Publicerad

Nytt program för civil beredskap

Skylt på ett skyddsrum

Härnösands kommun har ett nytt program för civil beredskap. Programmet handlar om hur kommunen ska arbeta för att minska sårbarheten i sin verksamhet och skapa en god förmåga att hantera krissituationer i fred eller höjd beredskap.

- Det här programmet ska enligt lag revideras varje mandatperiod. Just nu är frågorna kring beredskap tyvärr mer aktuella än vad vi skulle önska. Rysslands invasion av Ukraina visar att programmet behövs för alla typer av kris men tyvärr även krig, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.