Publicerad

Stort förberedelsearbete pågår – Härnösand ska växa!

Vintervy över Härnösand.

För att vara en attraktiv plats med en väl fungerande välfärd behöver Härnösandsborna bli fler och skatteintäkterna större. Just nu pågår ett stort förberedelsearbete för att lyckas med det, bland annat genom att ta till vara på de möjligheter som flera stora etableringar ger oss.

Kommunstyrelsen i Härnösand har fattat beslut om inriktning för arbetet.

- Lärdomen från Skellefteå är att de gick från att jaga etableringen till att bli jagade av allt som behöver komma på plats för att etableringen ska kunna ske, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande. Idag har vi tagit beslut om inriktningen för Härnösands arbete med förberedelser och omställning. Målet är tydligt. Vi ska växa och bli fler, för att öka skatteintäkterna och på så sätt klara välfärden och utveckla Härnösand som plats.

Drygt 70 medarbetare inom kommunen och de kommunala bolagen är involverade i de nio arbetsgrupper som just nu jobbar med frågorna.

- Den samhällsomställning vi är inne i kräver samarbete både inom kommunen, med bolagen och med näringsliv, akademi och föreningsliv och inte minst övriga kommuner i regionen. Tillsammansarbetet för Mitt Härnösand handlar om att på ett effektivt sätt ta tillvara på de möjligheter som finns för att växa. Allt för att vi ska lyckas attrahera nya människor till Härnösand och få dem som redan bor här att vilja stanna kvar, säger Knapp Britta Thyr (MP), kommunstyrelsens vice ordförande.

Kommunstyrelsen fattade också beslut om ett nytt ägardirektiv för det kommunala bolaget Invest i Härnösand AB. Anledningen till beslutet är att ge Invest ökade möjligheter att genomföra strategiskt kloka mark- och fastighetsköp och försäljningar. Det som ett led i arbetet med att möta det växande intresset för etableringar i Härnösand.

Projektgrupper finns inom följande områden:

  • Bostäder och samhälle
  • Utbildning
  • Industrimark
  • Kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke
  • Businessupport
  • Projektfinansiering
  • Attraktivitet och platsutveckling
  • Infrastruktur och kommunikationer
  • Brottsförebyggande och trygghet