Publicerad

Hög belastning på räddningstjänsten

På grund av väderläget är räddningstjänsten mycket ansträngda. De kommer därför behöva prioritera livräddande insatser och allmännytta.
Det kan innebära att de inte kan åka på larm om till exempel översvämningar i privatbostäder.