Publicerad

Tioårig investeringsplan är uppdaterad

flygbild över ett sund i en stadsmiljö. över sundet går en bro och längs kajerna och i sundet ligger och åker båtar.

Sommaren 2022 antog kommunfullmäktige en tioårig investeringsplan som ska uppdateras en gång om året. I den plan som kommunstyrelsen nu har antagit ska kommunen investera närmare 450 miljoner kronor i stora infrastrukturprojekt fram till 2030.

Härnösand står inför flera stora investeringar i infrastrukturprojekt. Nybron ska bytas ut och Nybrogatan, Skeppsbron och Utsprångskajen ska renoveras och byggas om.

– Det här är investeringar som är nödvändiga för att behålla en välfungerande infrastruktur under de kommande 50 till 80 åren. De kommer också att skapa en mer attraktiv och välkomnande stadskärna, något som är väldigt viktigt för att nå vårt mål att växa med 2 500 invånare till 2030, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Det största projektet är bytet av Nybron som kommer att starta i augusti 2024. Därefter följer Nybrogatan och Utsprångskajen och sist i raden kommer Skeppsbron 2027-2029.

– Det blir några stökiga år då vi behöver ha tålamod, framför allt under brobytet 2024-2026. Vi hoppas på förståelse för det och att vi i slutänden ska kunna känna en ännu större stolthet över vår stadskärna, säger Knapp Britta Thyr (MP), kommunstyrelsens vice ordförande.

För att klara en god likviditet i kommunen behöver de stora projekten finansieras med lån.

Strategiska projekt i den tioåriga investeringsplanen

Nybron
Investering: 192 mnkr
Byggtid: augusti 2024 – maj 2026

Nybrogatan
Investering: 50,5 mnkr
Byggtid: 2024 - 2026

Utsprångskajen
Investering: 119,5 mnkr
Byggtid: 2025 - 2027

Skeppsbron
Investering: 60 mnkr
Byggtid: 2027 - 2029

Muddring Nattviken
Investering: 4 mnkr
Byggtid: 2024

Kanaluddens strandpark
Investering: 12 mnkr
Byggtid: 2024 - 2025

Saltviks industriområde
Investering: 9 mnkr
Byggtid: 2027 – 2028