Publicerad

Drygt 100 personer får erbjudande om anställning i äldreomsorgen

yngre man i blå arbetskläder för vård hjälper äldre man

Härnösands kommuns politiska ledning har beslutat att erbjuda drygt 100 personer inom särskilt boende, hemtjänst och funktionsstöd en tillsvidareanställning. Målet är att leverera god vård och omsorg till brukarna och satsa långsiktigt för att vara en bra arbetsgivare.

Den politiska ledningen är överens om den här linjen. Det formella beslutet fattas i socialnämnden den 14 november.

Argumenten för satsningen är:

Attraktiv arbetsgivare
Härnösands kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare som främja balans mellan arbetsliv och privatliv.

Lägre sjuktal
Sjuktalen är höga idag och det är idag stora skillnader mellan män och kvinnor. Höga sjuktal är inte bra för varken medarbetare eller verksamheten. Höga sjuktal är också symptom på något, det visar att det är något som inte står rätt till.

Hållbar bemanning
Målet är att få till en bättre och mer långsiktigt hållbar bemanning.

Färre timanställda
Antalet timanställda ska bli färre och antalet tillsvidareanställda fler. Det är bra för kontinuiteten.

Kritik
På senare tid har det kommit en hel del kritik från anställda inom vård och omsorg kring arbetsbelastning och arbetsmiljö. Ambitionen är att försöka göra någonting för att komma till rätta med de problem som beskrivs.

Ta höjd för framtiden
Befolkningen blir äldre och äldre och behoven inom vård och omsorg kommer att öka. Dessutom säger andra kommuner där det skett stora etableringar, som den i Torsboda, att det är viktigt att arbeta för att vara en attraktiv offentlig arbetsgivare med god bemanning. Detta för att vara bättre förberedd på en ökad rörlighet på arbetsmarknaden när etableringen är på plats.

Av de drygt 100 medarbetare som erbjuds en tillsvidareanställning arbetar flera redan mycket för kommunen, så där finns redan en kostnad. Det är också personal som Härnösands kommun hade behövt på olika sätt även om de inte var tillsvidareanställda.

Rekryteringsannons - Undersköterskor/omvårdnadspersonal Länk till annan webbplats.