Publicerad

Jämställdhet på schemat när traineer besökte Härnösand

En kvinna pratar i ett stort rum.

När deltagarna från Trainee Sundsvallsregionen besökte Härnösand fick de lära sig mer om jämställdhet, normer, kommunens arbete med #wedo, att bemöta rättshaveristiskt beteende samt hot och våld i tjänsten.

Traineeprogrammet är ett samarbete mellan kommunerna Härnösand, Timrå, Ånge, Sundsvall, Nordanstig och Hudiksvall samt SPV, Statens tjänstepensionsverk, och SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Traineerna är anställda av arbetsgivaren under nio månader. Ungefär en dag i veckan får de gemensam vidareutbildning. Utbildningstillfällena sker hos de deltagande kommunerna och myndigheterna.

- Jämställdhet är sedan flera år tillbaka en prioriterad fråga i Härnösands kommun. Just nu deltar vi dessutom i en satsning från Sveriges kommuner och regioner, SKR, med målet att utveckla vårt arbete ytterligare. Vi tycker också att perspektivet hot och våld i tjänsten är viktigt för traineerna. Därför blev det en kombination av dessa två teman, säger Jennie Ölmerud, samordnare för traineeprogrammet i Härnösands kommun.

Dagen varvades med föreläsningar och diskussioner. Där deltagarna bland annat fick reflektera över sina egna erfarenheter, diskutera vilka vinster ökad jämställdhet medför och prata om olika scenarier. Till exempel om kvinnors respektive mäns talartid på arbetsplatser.

- Det var viktiga ämnen som togs upp och det märktes tydligt i diskussionerna. Vi hade många intressanta samtal. Alla som jobbar inom offentligheten bör få utbildning i dessa frågor, säger Mercedes Mezher, trainee på Statens tjänstepensionsverk i Sundsvall.

Deltagarna fick lära sig mer om löneskillnader, skillnader i sjukskrivningsdagar och i föräldrapenningdagar mellan könen. Hanna Lindén, HR-partner, berättade också om kommunens jämställdhetsarbete, som inte bara utgår ifrån juridiska kön.

- I jämställdhetsarbetet startar analysen med kategorin kön. Men det är också viktigt att komma ihåg att människors möjligheter i livet påverkas av annat än kön. Det kan vara socioekonomisk bakgrund, etnisk tillhörighet, funktionsförmåga och sexuell läggning. Det finns dessutom personer som inte definierar sig inom de två juridiska könen. Alla ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Vi som kommun har ett ansvar att gå först i jämställdhetsarbetet. Därför är det viktigt att våra trainees får lära sig mer om hur vi arbetar, säger hon.

Under dagen fick också deltagarna prata med kommunens brottsförebyggande samordnare Anna-Karin Hasselborg om hur de kan agera om de råkar ut för hot och våld i tjänsten.

- Vi fick prata om olika situationer som kan uppstå i arbetet. Även om risken kanske inte är så stor att jag blir utsatt för hot och våld i mitt arbete, så är det betydelsefull och viktig kunskap, säger Hanna Rikner, trainee på Härnösands kommun.