Publicerad

Härnösand och Kramfors i samarbete för jämställdhet

Tre porträttbilder på en kvinna, en man och en kvinna.

Härnösands kommun tar nästa steg för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Målet är att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla nivåer i kommunen för att åstadkomma en jämställd välfärd.

- Vi har sedan tidigare vårt WeDo-arbete för att förändra den samhällsstruktur som blottades genom #metoo. Nu vill vi ta ytterligare steg. Det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vi ser till exempel att kvinnor som jobbar inom äldreomsorgen har dubbelt så många sjukdagar som män. Kvinnor tar större ansvar för det obetalda hemarbetet. Män har fortfarande betydligt högre inkomst än kvinnor. Här har vi ett viktigt arbete att göra, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Härnösands kommun deltar i en satsning från Sveriges kommuner och regioner, SKR, med målet att identifiera jämställdhetsutmaningar samt göra förbättringar i styrning och ledning. Jämställdshetsperspektivet ska finnas med från planering och beslutsfattande till genomförande och uppföljning.

- Vi måste arbeta tillsammans på alla nivåer inom kommunen för att nå resultat. Det handlar inte bara om politiska beslut, utan även om beslut och prioriteringar i vardagen. Vi har också som tydlig ambition att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. För att lyckas med det krävs att vi prioriterar vårt jämställdhetsarbete. En jämställd organisation är viktig för att alla ska få en bättre arbetsmiljö, säger Andreas Sjölander.

SKR:s arbete bygger på en modell där kommuner stöttar och lär av varandra. Kramfors kommun har deltagit i satsningen sedan tidigare och fungerar som en mentor för Härnösand.

- Vi kan inspireras av varandras jämställdhetsarbete. Tillsammans kan vi hitta arbetssätt som leder till ett mer jämställt samhälle för alla invånare. Det är i våra verksamheter som villkoren skapas för flickor och pojkar, kvinnor och män. Det handlar om allt från skolresultat till fritidsaktiviteter och socialtjänstens service. Det är också där vi måste driva jämställdhetsarbetet, säger Knapp Britta Thyr (MP), kommunstyrelsens vice ordförande.

Alla förvaltningar har under året gjort kartläggningar för att identifiera sina jämställdhetsutmaningar.

- Att kartlägga nuläget är en förutsättning för att hitta metoder och verktyg för vårt långsiktiga arbete. Vi behöver jobba mer systematiskt för att jämställdhetsperspektivet ska få genomslag i det dagliga arbetet, säger Eva-Clara Viklund (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Förvaltningarna ska under nästa år jobba vidare med sina jämställdhetsutmaningar. Kartläggningarna bygger på skillnader mellan de juridiska könen eftersom det är den statistiken som finns.

- Samtidigt måste vi lägga fler perspektiv på en utmaning för att få mer kunskap och bättre möjligheter att göra någonting åt den. En människa har inte bara ett kön utan också en ålder, en etnicitet och en sexualitet. Därför är det viktigt att vi ser att människors möjligheter i livet påverkas av annat än kön. Det finns dessutom personer som inte definierar sig inom de två juridiska könen, säger Knapp Britta Thyr.

Politiker och chefer i kommunen ska under nästa år få utbildningar om jämställdhet och kommunens arbete inom social hållbarhet.