Publicerad

Härnösand intensifierar jämställdhetsarbetet

Fem personer sitter vid ett bord.

Härnösands kommun boostar jämställdhetsarbetet med fortbildning för politiker.

- Kommunen satsar långsiktigt på dessa frågor och har gjort det länge, men ibland behövs en extra vitamininjektion för att hålla fart och framdrift i arbetet, det får vi genom de utbildningar som nu genomförs, säger Andreas Sjölander (S).

Det finns flera politiska beslut som säger att kommunen ska arbeta för ett mer jämställt samhälle. Kommunstyrelsen har undertecknat en europeisk deklaration för jämställdhet och beslutat att delta i en satsning från Sveriges kommuner och regioner, SKR, för att utveckla jämställdhetsarbetet ytterligare. Kommunen har en nollvision mot våld i nära relationer och ett WeDo-arbete för att förändra den samhällsstruktur som blottades genom #metoo.

- Jämställdhet är alltid en viktig fråga. Men ibland glöms den bort. Det är bra att vi som politiker får upp ögonen för frågorna om och om igen. Vi som kommun har ett ansvar att gå först i jämställdhetsarbetet, säger Monica Fahlén (S), 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige som deltog vid ett av utbildningstillfällena.

Kommunens verksamhet har många kopplingar till jämställdhet. Det handlar om allt från skola och vård till fritid och samhällsplanering. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med överallt i det dagliga arbetet - från förslag, till genomförande och utvärdering. Alla ordföranden och vice ordföranden i kommunens nämnder och bolag har varit inbjudna till en första utbildning.

- Det är lätt att tro att jämställdhetsarbetet är en självklarhet men så är det inte. Vi från de kommunala bolagen Härnösandshus, Hemab och Technichus har bestämt att vi vill fortsätta att arbeta med frågorna tillsammans. Det ska inte bara stanna vid ett möte. Vi är starkare tillsammans och kan lära av varandra, säger Monika Lindberg (S), ordförande för Härnösandshus.

Kartläggning av jämställdhetsutmaningar

Under utbildningstillfällena får politikerna bland annat diskutera de kartläggningar som förvaltningarna har gjort för att identifiera sina jämställdhetsutmaningar. Ett arbete som på sikt ska leda till konkreta insatser. Jämställdhetsarbetet ska utförs av politiker, chefer och medarbetare.

- Det är tydligt att vi aldrig blir färdiga. Det ser betydligt bättre ut idag jämfört med på 70-talet när jag fick barn. Jag upplevde det då som att det var svårt för mig att vara föräldraledig, att det skulle ha påverkat min anställning och möjlighet till en framtida karriär. Det har skett förbättringar, men vi som politiker har ett ansvar att fortsätta driva på jämställdhetsarbetet, säger Ingemar Wiklander (KD), ordförande för överförmyndarnämnden.

Hanna Lindén, HR-partner, och Hanna-Maria Fälldin, verksamhetscontroller, håller i utbildningstillfällena.

- En jämställd verksamhet håller högre kvalitet, har bättre arbetsmiljö och är också mer effektiv rent ekonomiskt. I slutändan handlar jämställdhetsarbetet om att vår personal ska ha likvärdiga förutsättningar och att våra invånare ska få likvärdig service, säger Hanna Lindén.

- Arbetet med jämställdhet ska genomsyra all vår verksamhet och ska finnas med som en självklar del på alla nivåer. Från den politiska ledningen, via personalen och ut till våra invånare, säger Hanna-Maria Fälldin.

Senare i vår ska alla politiker i kommunen få en inbjudan till en halvdagsutbildning om det fortsatta jämställdhetsarbetet.