Publicerad

Kommunen satsar framåt och förvärvar mark på Saltvik

Kartbild där markområdet kommunen köpt är utmarkerat, liksom E4:an, Anstalten Saltvik, Hamnleden och Älandsfjärden

Härnösands kommun köper 56 hektar skogsmark på Saltvik i Härnösands kommun för 4,6 miljoner kronor. Marken ska planeras för industriområde men även för bostäder.
- Det här är ett strategiskt markköp och en del i arbetet med att förbereda och möjliggöra för ett Härnösand som växer, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande. Med det här köpet får vi en större sammanhållen markyta som kan passa för såväl nya etableringar som nya bostadsområden.

Tanken är att 15-20 hektar mark kan användas för industri och ungefär 8 hektar för havsnära boende intill Älandsfjärden. I översiktsplanen pekas Saltvik ut som utvecklingsområde för förtätning av industri men även för förstärkning av boenden ner mot Älandsfjärden.

- Under de senaste åren har intresset för etableringar ökat och vi ser att det kommer att öka även framåt. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas landa etableringarna är att vi har detaljplanelagd mark som står redo, säger Uno Jonsson, tillväxtchef, Härnösands kommun.

Köpet kan ses som en del i det stora förberedelsearbete Härnösand gör för att växa och ta tillvara på alla möjligheter som den stora gröna samhällsomvandling som pågår i norra Sverige ger.

- Vi är i ett spännande läge just nu och även om vi har svårt på många sätt i kommunen så kan vi inte sluta att tänka framåt och göra kloka investeringar för framtiden. Vi måste se till att vi som kommun kan växa och utvecklas. Inflyttning av nya invånare och företag inom helt nya branscher ger möjligheter till skatteintäkter. Det är positivt för att vi ska kunna utveckla Härnösand som plats och klara välfärden, säger Anderas Sjölander.