Publicerad

Härnösands kommun deltar i jämställdhetskonferens

Klossar som föreställer manssymbol, kvinnsosymbol och transgendersymbol.

Härnösands kommun deltar i konferensen Forum Jämställdhet som anordnas i Karlstad. Under konferensen samlas politiker, tjänstepersoner, forskare, näringsliv och allmänheten för att lyfta olika jämställdhetsfrågor.

- Många jämställdhetsutmaningar beror på strukturella skillnader och kan vara svåra att förändra på egen hand. Det krävs ett gemensamt arbete mot utmaningarna. Därför är Forum Jämställdhet en angelägen konferens där vi kan lyfta vårt arbete med jämställdhet och samtidigt lära av andra, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande.

Sedan snart ett år tillbaka deltar Härnösands kommun i Sveriges kommuner och Regioner, SKR:s, projekt Modellkoncept för jämställdhet. Det handlar om att öka jämställdheten inom alla delar i samhället. Konceptet följer en strukturerad process där deltagande kommuner och regioner jämför arbetssätt och utbyter erfarenheter. Arbetet pågår under cirka två år och i samband med jämställdhetskonferensen i Karlstad träffas alla deltagare.

- Det är lärorikt, stärkande och inspirerande att jämföra arbetssätt, metoder och resultat med andra kommuner. Vi delar med oss av både styrkor och svagheter, lär av varandra och blir bättre tillsammans. Det ger jämställdhetsarbetet en skjuts framåt, säger Lars Liljedahl, kommundirektör.

Under konferensen deltar Andreas Sjölander också i ett panelsamtal. Han är inbjuden utifrån att Härnösands kommun länge har haft jämställdhetsfrågorna högt på agendan. Kommunen var till exempel en av de första i landet som antog en nollvision mot våld i nära relationer. Kommunstyrelsen har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet och kommunen har ett WeDo-arbete för att förändra den samhällsstruktur som blottades genom #metoo. Det finns också politiska beslut på att alla anställda ska erbjudas heltidsanställningar.

- Jag är stolt över Härnösands kommuns arbete med jämställdhet. Vi har kommit en bra bit på vägen, men vi har fortfarande inte ett jämställt samhälle. Därför måste vi jobba tillsammans för att nå ännu längre, säger Andreas Sjölander